Projecten

Plan van aanpak warmtetransitie particuliere woningen

Regio Midden-Holland

Het organiseren van de vraag, het aanbod en de financiële middelen.

BREEAM Gebied Excellent voor Wisselspoor

Utrecht

De ambitie is om BREEAM Gebied Excellent te halen voor deelgebied 1.

Warmtetransitie Haarlem Zuiderpolder

Haarlem

Uitvoeringsplan voor gasloze flatgebouwen

Utrecht

Woningbouwvereniging Bo-Ex wil op korte termijn meerdere flatgebouwen in Utrecht grootschalig renoveren.

Energievisie voor energieneutrale wijk Schieoevers-Noord

Delft

Schieoevers-Noord in Delft transformeert de komende jaren van een bedrijventerrein naar een hoogwaardig en stedelijk woon- en werkgebied. Het gaat om …

Warmtetransitie Vestia Zoetermeer

Zoetermeer

Merosch heeft, o.a. in samenwerking met Endule, voor Vestia onderzocht wat de mogelijkheden zijn om van het gas af te gaan.

Groen, gezond en energieneutraal ontwerp

Haarlem

Een mooi, groen, gezond en energieneutraal ontwerp met een gemiddelde GPR-score van 8,5.

Optimale wisselwerking tussen gebouw en installaties

Noordeloos

De gemeente Giessenlanden realiseert een nieuwe, energieneutrale multifunctionele accommodatie: Het Noorderhuis.

Circulaire renovatie Comenius Lyceum

Amsterdam

Doel van het ontwerpteam was om te komen tot een gezonde, veilige en comfortabele school.

Rijswijk Buiten - Merosch

1e energieneutrale wijk van Nederland

Rijswijk

Merosch was betrokken als energieregisseur bij de ontwikkeling van de wijk.

1e duurzame 5e gen. warmtenet van Europa

Roosendaal

In de gemeente Roosendaal ligt het duurzaamste warmtenet (laagtemperatuur) van Nederland. Merosch is als sinds 2011 betrokken bij het project.

Volledig energieleverende multifunctionele accommodatie

Kapelle

In Kapelle is een nieuwe multifunctionele accommodatie gerealiseerd.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers