Thema's

Klimaatadaptatie & biodiversiteit

Aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit is voor onze leefbaarheid net zo essentieel als CO2-reductie.

Gebouwinclusieve natuur

Merosch pleit voor een standaard integratie van natuur in de gebouwde omgeving. En zelfs andersom: laat de natuur het startpunt zijn en integreer hier de gebouwen in. Gebouwinclusieve natuur in plaats van natuurinclusieve gebouwen. Voor elk gebied dat we (her)ontwikkelen zou het uitgangspunt moeten zijn dat het klimaatadaptief is. En we ten minste de biodiversiteit op hetzelfde niveau houden, maar liever nog dat we de biodiversiteit verhogen.

Wij helpen gemeenten, projectontwikkelaars, scholen, woningcorporaties en architecten met het klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen van nieuwbouwprojecten en renovaties. Daarbij geven we invulling aan onderwerpen zoals:

  • Advies over toe te passen natuurinclusieve maatregelen op gebouwniveau
  • Het maken van een zinvolle afweging tussen een groen-/blauw-/ of energiedak
  • Het zoeken naar een optimale waterberging op het eigen perceel van utiliteits- of woongebouwen
  • Het toetsen van projecten aan de klimaatadaptieve programma’s van eisen van provincies of gemeenten
  • Het integraal afwegen van bovenstaande met keuzes op het gebied van energie, circulariteit & biobased en gezondheid

Bekijk inspiratievoorbeelden

Meer weten? Neem contact op met 1 van onze klimaatadaptatie- en/of biodiversiteitadviseurs:

Thema's