Projecten

Optimale wisselwerking tussen gebouw en installaties

De gemeente Giessenlanden realiseert een nieuwe, energieneutrale multifunctionele accommodatie: Het Noorderhuis.

De Zwarte Hond
vangaslos 100neutral
Onderwerpen
energie, gezondheid
Diensten
ontwerpen, meten-monitoren
Plaats
Noordeloos
Sector
gemeenten
Omvang
gebouw
Betrokken partijen
Gemeente Giessenlanden, ICS Adviseurs, De Zwarte Hond, Pieters Bouwtechniek

In de kern van Noordeloos zijn verschillende belangrijke maatschappelijke voorzieningen gecentraliseerd. De Gemeente Giessenlanden heeft daar een nieuw Multifunctioneel Centrum gerealiseerd. De opdrachtgever en verschillende gebruikers waren het over 1 ding met elkaar eens: het gebouw moet gasloos en energieneutraal worden. Een voorbeeld voor de omgeving. Merosch heeft vorm gegeven aan de duurzaamheid, de installaties en de bouwfysica.

Multifunctioneel en integraal ontwerpen

Het gebouw moet huisvesting bieden aan:

  1. oefen- en uitvoeringsruimte voor muziekverenigingen
  2. buitenschoolse opvang
  3. een peuterspeelzaal
  4. een buurtcentrum
  5. een basisschool
  6. bijeenkomsten
  7. condoleance
  8. dagopvang
  9. sport

Elke gebruiker heeft in het voortraject zijn eigen Programma van Eisen gemaakt. Hierin stond helder verwoord wat de verwachtingen van het gebouw waren. Daarbij spreekt het tot de verbeelding dat een oefenruimte voor fanfare en een ruimte voor condoleance in één gebouw een uitdaging vormt.

Vanaf de eerste schetsen tot het technisch ontwerp zijn constant de oplossingen ten behoeve van het multifunctionele gebruik gemonitord. Waar nodig, zijn verwachtingen bij de gebruikers in goed overleg bijgesteld. Door deze aanpak is het gelukt om deze diversiteit aan gebruikers succesvol in één gebouw van 2.640 m2 bvo te huisvesten.

Duurzame ambities

De ambities op het gebied van duurzaamheid waren vanaf dag één helder. Er is een integraal ontwerp ontstaan dat energieneutraal, toekomstbestendig en comfortabel is.

Projectenoverzicht