Projecten

Bewoners maken buurtplan om eigen wijk aardgasvrij te maken

Geldrop-Mierlo

Wat is de beste oplossing voor een aardgasvrije wijk? Merosch en &flux werken samen met bewoners van Coevering (Geldrop) en Kerkakkers (Mierlo) …

Heroverweging warmtenet Schalkwijk Haarlem leidt tot koerswijziging

Haarlem

Herijkingsonderzoek Merosch leidt tot nader onderzoek van alternatieven voor warmtenet in Schalkwijk (Haarlem).

Je woning verwarmen met energie uit afvalwater

Kunnen we energie uit afvalwater gebruiken om onze huizen te verwarmen? Merosch onderzoekt de haalbaarheid van het uitkoppelen van warmte uit …

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor Provincie Gelderland

Gelderland

Merosch ondersteunt de provincie Gelderland bij het uitvoeren van energiescans voor meer dan 20 gebouwen, als onderdeel van het programma …

Verduurzaming historische Pakhuis Wilhelmina Amsterdam

Amsterdam

Merosch voert onderzoek uit hoe het historische Pakhuis Wilhelmina in Amsterdam verduurzaamd kan worden.

Merosch breidt vve-aanpak in Haarlem uit

Haarlem

Gemeente Haarlem heeft Merosch en De Warmtetransitiemakers gevraagd om in 2023 circa 20 VvE’s te adviseren over het aardgasvrij verwarmen van hun …

Haalbaarheidsstudies warmtetransitie verkenningsbuurten Wijdemeren

Wijdemeren

Merosch onderzoekt alternatieven voor aardgas voor 4 buurten in Wijdemeren.

Bewonersinitiatief aardgasvrij Zeebuurt Harderwijk

Harderwijk

Samen met de buurt en gemeente Harderwijk onderzochten we welke haalbare aardgasvrije alternatieven er zijn voor 1.400 woningen in de Zeebuurt!

Energieadvies voor VvE in Delfts monument

Delft

Merosch ontwikkelde een energie-bespaarplan voor de 100 woningen van VvE Schuttersveld in Delft.

Haarlemse VvE's Ripperdaterrein aardgasvrij

Haarlem

Bewoners Stromenbuurt verduurzamen samen

Zoetermeer

Bewoners in de wijk Stromenbuurt trekken gezamenlijk op voor de verduurzaming van hun woningen.

Gebiedsenergie-concept City West Nieuwegein

Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein is het centrumgebied aan het herontwikkelen en heeft Merosch gevraagd voor de begeleiding bij het zo duurzaam mogelijk …

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers