5 Thema's

3. Circulariteit

Koers zetten naar een volledig circulaire samenleving.

We helpen architecten, gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties bij het vormgeven van ambitieuze circulaire ambities. Daarbij geven we antwoorden op vragen zoals deze:

  • Hoe integreren we circulair bouwen in het ontwerp?
  • Wat zijn de kosten en baten van circulair bouwen?
  • Hoe maken we circulair bouwen meetbaar?
  • Wat betekent circulair bouwen concreet?
  • Hoe besteed ik circulair aan?

Circulariteit moet altijd afgewogen worden tegen onder andere:

  • klimaatadaptatie
  • biodiversiteit
  • gezondheid
  • mobiliteit
  • energie

Hierbij is het van belang rekening te houden met de lokale opgave, ambities en doelen.

Circulair bouwen: inspireren en leren door te doen

Onze missie is: het moet en kan beter. We geloven daarbij in inspireren en leren door te doen. We realiseren en leren van ‘koplopers’: ambitieuze projecten op gebieds- en gebouwniveau. Van het opstellen van idealistische ambities, visies en concepten naar realistisch ontwerpen en begeleiden van de uitvoering.

Aantoonbare circulariteit én bredere duurzaamheid

Meetbaarheid is essentieel om sturing te geven aan circulaire ontwerp- en aanbestedingstrajecten. Van ambitie tot en met uitvoeringsbegeleiding. We passen als instrument over het algemeen de MPG toe. We doen dit naast BENG- en GPR-berekeningen, vanuit onze expertise in de thema’s energie en integraliteit.

Meer weten? Neem contact op met een van onze circulariteitsadviseurs.

Circulariteitadviseurs

contactpersoon

Menno Schokker

Thema's