Diensten

We zijn realistische idealisten. We geloven dat we het ideaal van morgen bereiken met onze 4 diensten.

1. Onderzoeken

U kunt op onze inzet rekenen bij de volgende onderzoekstypen:

 • Technische en financiële haalbaarheidsonderzoeken
 • Actieve bijdrage voor duurzame (gebieds)tenders
 • GPR- en BREEAM-berekeningen en certificering
 • Studies voor een duurzaam huisvestingsbeleid
 • Uitgebreide financiële analyses
 • Generiek beleidsonderzoek
 • Variant- en conceptstudies
 • Duurzame gebiedsvisies
 • Second opinions

Meer weten? Neem contact op met Robbert van Rijswijk.

2. Ontwerpen

U kunt op onze inzet rekenen bij de volgende ontwerptypen:

 • Installaties en bouwfysica (thermisch, akoestiek en brandveiligheid)
 • VO, DO, bestek, aanbesteding- en uitvoeringsbegeleiding
 • GPR- en BREEAM-berekeningen en certificering
 • EPG-en BENG-berekeningen en certificering
 • Outsourcing duurzame energiesystemen
 • Schetsontwerpen
 • Second opinions
 • DUBO-audits

Meer weten? Neem contact op met Bart Advokaat.

3. Meten & monitoren

U kunt op onze inzet rekenen bij de volgende meet- en monitoringstypen:

 • Controlemetingen met gekalibreerde meters (lichtopbrengst, geluid, temperatuur, CO2-concentratie, vochtigheid en luchtdebiet)
 • Langjarige monitoring van de prestaties van gebouwen en installaties, met betrekking tot het binnenklimaat en energiegebruik
 • Trouble shooting en optimalisatie van bestaande installaties waaronder: warmtepompen en WKO-systemen
 • Generen van kengetallen uit monitoringsprojecten voor energiegebruik (warmte, koude en elektra)

Meer weten? Neem contact op met Willem Langerak.

4. Detacheren

Zet een specialist van Merosch één of meer dagen per week in.

 • Energieadviseur voor onderzoek en beleidsondersteuning bij het opstellen van duurzaamheidsbeleid en/of duurzame huisvestingsplannen
 • Circulariteitsadviseur voor het onderzoek en ontwerpen van circulaire gebouwen en installaties
 • Integraliteitsadviseur voor onderzoek en beleidsondersteuning bij een integraal duurzaamheidsplan
 • GPR-, EPG-, MPG- en BREEAM-erkende adviseurs voor opstellen of controleren van berekeningen
 • Installatieadviseur voor ontwerp en aanbesteding van duurzame systemen (warmte-koudeopslag, PV-panelen etc.)
 • Installatie-inspecteur voor toezicht op de realisatie van installaties
 • Monitoringsadviseur voor het monitoren van het energiegebruik van gebouwen en optimaliseren van installaties

Meer weten? Neem contact op met Ronald Schilt.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Meer Merosch

Heeft u een vraag? Bel of mail ons gerust.

Foto: teamuitje klimmen
Maak kennis met ons team