Projecten

Merwede: grootste duurzame binnenstedelijke herontwikkeling Nederland

Utrecht

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed voor Provincie Gelderland

Gelderland

Merosch ondersteunt de provincie Gelderland bij het uitvoeren van energiescans voor meer dan 20 gebouwen, als onderdeel van het programma …

Werken aan wijkuitvoerings-plannen voor gemeente Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo

Merosch en &flux door de gemeente geselecteerd om samen met bewoners een buurtplan op te stellen voor 2 wijken.

Verduurzaming historische Pakhuis Wilhelmina Amsterdam

Amsterdam

Merosch voert onderzoek uit hoe het historische Pakhuis Wilhelmina in Amsterdam verduurzaamd kan worden.

Merosch breidt vve-aanpak in Haarlem uit

Haarlem

Gemeente Haarlem heeft Merosch en De Warmtetransitiemakers gevraagd om in 2023 circa 20 VvE’s te adviseren over het aardgasvrij verwarmen van hun …

Haalbaarheidsstudies warmtetransitie verkenningsbuurten Wijdemeren

Wijdemeren

Merosch onderzoekt alternatieven voor aardgas voor 4 buurten in Wijdemeren.

Studiogebouw A: energieneutraal, flexibel, hout en groen!

Amsterdam

STUDIOGEBOUW A is een energie- en CO2-neutraal bedrijfsgebouw en is als houten bouwpakket op locatie in elkaar gezet.

Rekentool Energielasten berekent voordeel van een nieuwbouwwoning

Nederland

Bewonersinitiatief aardgasvrij Zeebuurt Harderwijk

Harderwijk

Samen met de buurt en gemeente Harderwijk onderzochten we welke haalbare aardgasvrije alternatieven er zijn voor 1.400 woningen in de Zeebuurt!

Energieadvies voor VvE in Delfts monument

Delft

Merosch ontwikkelde een energie-bespaarplan voor de 100 woningen van VvE Schuttersveld in Delft.

Heroverweging warmtenet Schalkwijk Haarlem leidt tot koerswijziging

Haarlem

Herijkingsonderzoek Merosch leidt tot nader onderzoek van alternatieven voor warmtenet in Schalkwijk (Haarlem).

Transformatie voormalige productielocatie waterbedrijf Vitens

Soest

Op de voormalige productielocatie van waterbedrijf Vitens in Soest worden bestaande gebouwen getransformeerd tot woningen, aangevuld met 1 …

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers