Projecten

Uitvoeringsplan voor gasloze flatgebouwen

Woningbouwvereniging Bo-Ex wil op korte termijn meerdere flatgebouwen in Utrecht grootschalig renoveren.

Bron: Utrecht Sustainability Institute (USI)
vangaslos
Onderwerpen
warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Utrecht
Sector
woningcorporaties
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Woningbouwvereniging Bo-Ex, Stedin, Gemeente Utrecht, Utrecht Sustainability Institute (USI)

De flatgebouwen in Utrecht zijn momenteel aangesloten op het gasnet. Dit gasnet staat op de planning vervangen te worden. Netbeheerder Stedin wil, in samenwerking met Bo-Ex, de gemeente Utrecht en Utrecht Sustainability Institute (USI), onderzoeken hoe deze gebouwen verduurzaamd kunnen worden. Om welke wijken het gaat is al duidelijk. Daarom is direct overgegaan op een uitvoeringsplan.

Uitvoeringsplan

De volgende consequenties van het verduurzamen (van gas los) zijn inzichtelijk gemaakt:

  • Technisch
  • Ruimtelijk
  • Financieel

Geleidelijke aanpak of in 1 keer?

Ook is onderzocht wat de opties en kosten zijn om alles in één keer gasloos te maken. De focus ligt op een levensduurverlenging van 40 jaar. Daarnaast is bekeken wat de opties en consequenties zijn van een geleidelijke aanpak. Hierbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht met de huidige renovatieplannen. Plus dat er na 20 jaar een 2e renovatiestap plaatsvindt.

De onderzochte warmtevoorzieningen zijn:

  • Aansluiting op stadsverwarming
  • Toepassing van individuele warmtepompen
  • Toepassing van een hybride warmtepomp i.c.m. een gasketel
  • Een laagtemperatuur warmtenet i.c.m. individuele boosterwarmtepomp

Stadsverwarming: to be or not to be

Enkele van de flats zijn in het verleden aangesloten op stadsverwarming. Stadsverwarming is, naast de relatief lage milieukwaliteit, duur voor de bewoner en stadsverwarmingsbedrijven werken met langlopende contracttermijnen. De uitdaging en de oproep aan energiebedrijven is daarom om te komen met een écht duurzaam en betaalbaar voorstel.

Keuzes aan de hand van uitvoeringsplan

  • Voor de flatgebouwen die als eerste aan de beurt zijn, is gekozen voor een geleidelijke aanpak met hybride warmtepompen.
  • Voor de flatgebouwen die later aan de beurt zijn, is het plan om in te zetten op individuele warmtepompen. De ontwikkelingen rond de warmtepomp gaan hard, waardoor de kans groot is dat er tegen die tijd kleinere varianten warmtepompen beschikbaar zijn. Die zijn ruimtelijk beter inpasbaar in dergelijke bestaande hoogbouw.

Europees IRIS project

De renovatie van de flatgebouwen maakt onderdeel uit van het Europese IRIS project. Met als doel om te komen tot integrale oplossingen voor de toekomstige duurzame stad.

Downloads

Projectenoverzicht