Projecten

Warmtetransitie Vestia Zoetermeer

Merosch heeft, o.a. in samenwerking met Endule, voor Vestia onderzocht wat de mogelijkheden zijn om van het gas af te gaan.

vangaslos
Onderwerpen
warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Zoetermeer
Sector
woningcorporaties
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Vestia, Endule

Met o.a. gemeente Zoetermeer en verschillende woningcorporaties is voor de wijk Palenstein in Zoetermeer een Green Deal gesloten. De ambitie is om alle woningen te verduurzamen en van het gas te halen. Vestia heeft in deze wijk meerdere huurwoningen. Zowel flatgebouwen (hoogbouw) als gezinswoningen (laagbouw).

Hoogbouw: 3 flatgebouwen

Voor de flatgebouwen is op gebouwniveau gekeken op welke wijze aangesloten kan worden op de geplande collectieve WKO-voorziening (een apart traject waarbij Merosch ook betrokken is). Er is gekeken wat de consequenties op gebouwniveau zijn.

Er is onderscheid gemaakt tussen 2 strategieën:

  1. Aardgasvrij zonder verdere verduurzaming: Strategie Midden Temperatuur
  2. Aardgasvrije oplossing met grootschalige verduurzaming: Strategie Laag Temperatuur

Voor deze aardgasvrije oplossingen zijn de voor- en nadelen en de financiële consequenties uiteengezet.

Laagbouw: 108 woningen

Voor de grondgebonden woningen is samen met Endule een stappenplan gemaakt. Eerst is gekeken welke aardgasvrije maatregelen mogelijk zijn. Vervolgens hoe dit stapsgewijs gedaan kan worden. Per stap is uiteengezet wat de maatregelen zijn en wat het kost.

Weloverwogen keuze verduurzaming huurwoningen

Aan de hand van deze warmtetransitieplannen kan Vestia een weloverwogen keuze maken.

Download

Projectenoverzicht