Thema's

Strategisch vastgoedbeheer

Samen werken aan toekomstbestendig vastgoed in heel Nederland.

Duurzaam strategisch vastgoedbeheer

Duurzaam strategisch vastgoedbeheer werkt beter dan een individuele aanpak. Met onze aanpak creëren we meer waarde voor uw vastgoedportefeuille. Vanuit Merosch pleiten we voor een integrale aanpak.
We maken inzichtelijk hoe de impact van uw portefeuille op klimaatverandering beperkt kan worden. Aan de hand van 7 stappen bieden we ondersteuning in het verbeterproces. Door te kijken naar energie- en materiaalgebruik. Ook gaan we in op de duurzaamheidsthema’s: klimaatadaptatie & biodiversiteit en gezondheid.

We ondersteunen van inspiratie tot realisatie. We haken op elk gewenst moment in om de integrale duurzaamheid voor uw vastgoedportefeuille te realiseren. We helpen gemeenten, projectontwikkelaars, scholen en woningcorporaties met:

  • Het geven van inspiratiesessies/workshops
  • Advies over een afwegingskader: wanneer welke gebouwen?
  • Begeleiding bij besluitvorming, project uitvraag én projectrealisatie
  • Advies en begeleiding voor draagvlak bij stakeholders/gebouwgebruikers
  • Advies over toe te passen concepten/pakketten met maatregelen op gebouwniveau
  • Advies over financieringsvormen (DMJOP’s, subsidies, exploitatie, outsourcing etc.)

Bekijk inspiratievoorbeelden

Strategisch verduurzamen vastgoed 7 stappenplan

Merosch strategisch verduurzamen vastgoed

Meer weten? Neem contact op met een van onze strategisch vastgoed adviseurs.

Thema's