Projecten

Plan van aanpak warmtetransitie particuliere woningen

Het organiseren van de vraag, het aanbod en de financiële middelen.

vangaslos
Onderwerpen
warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Regio Midden-Holland
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente regio Midden-Holland

Een gemeente in Midden-Holland heeft de doelstelling in 2035 klimaatneutraal te zijn. Om dit te realiseren werkt de gemeente onder andere aan een warmteplan voor de gebouwde omgeving. Eén spoor binnen het warmteplan is ‘het realiseren van voorbeeldprojecten’. Merosch heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Het doel is om tot demonstratieprojecten te komen voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen in particulier eigendom.

‘COALITION OF THE WILLING’

Het plan bestaat uit 3 lijnen. Deze 3 lijnen gaan samen een ‘Coalition of the Willing’ vormen.

Lijn 1: Het organiseren van de vraag

Het doel is om een groep particuliere woningeigenaren aan de gemeente te binden om dit pilotproject door te lopen. Eigenaren die deel worden van de ‘coalition’ krijgen:

 • Professionele begeleiding
 • Financiële middelen
 • In ruil hiervoor worden eigenaren actieve ambassadeurs. Denk aan: lezingen en rondleidingen geven en artikelen schrijven.

Lijn 2: Het organiseren van het aanbod

Het vinden van een: lokale installateur, lokale bouwkundige aannemer en een grotere productieleverancier en eventueel productieleverancier van bouwproducten. Zij bieden een totaalconcept aan de bewoners voor het verduurzamen en aardgasvrij maken van hun woning.

Deze bedrijven krijgen:

 • een podium/publiciteit als koploper van de markt
 • kennis en ervaring in een opkomende markt
 • de kostprijs wordt vergoed
 • professionele begeleiding

Lijn 3: Organiseren van financiële middelen

De benodigde financiering van het project moet georganiseerd worden. Gedacht wordt aan:

 • Het Rijk
 • De Provincie
 • De gemeente
 • De bankensector
Projectenoverzicht