Actueel & kennis

Waarom telt windenergie niet mee in de BENG?

blog 25 januari 2021 Runa Lentz

Runa Lentz is adviseur bij Merosch en adviseert over het aardgasvrij maken en verduurzamen van bestaande wijken en gebouwen. Daarnaast houdt ze zich bezig met tenders voor duurzame nieuwbouwprojecten. Runa is BREEAM Gebied Expert en richt zich binnen projecten vooral op het thema klimaatadaptatie. Deze maand schrijft zij over haar bevindingen.

Waarom telt windenergie niet mee in de BENG?

Door projectontwikkelaars, architecten of gemeentes worden we regelmatig gevraagd mee te denken over duurzame warmtevoorziening en duurzame energieopwekking. Voor hoge woontorens is het daarbij een grote uitdaging om genoeg energie op te wekken op het gebouw. Het dak is dan relatief klein ten opzichte van het aantal woningen, waardoor er niet veel ruimte is voor zonnepanelen. Als de ambitie voor eigen energieopwekking hoog is, zoeken we naar innovatieve oplossingen.

In 2020 was ik betrokken bij 2 projecten (Brinktoren en Kroon op Leeuwesteyn ) waar we vanwege de hoge ambitie ook windenergie willen opwekken op het gebouw. Op dit moment worden die projecten verder uitgewerkt en wordt de energieprestatie van de gebouwen ook uitgedrukt in de (sinds 1 januari geldende) BENG. Wat blijkt: de extra energieopwekking door windturbines wordt niet meegenomen in de BENG-resultaten. Dit terwijl deze opwekking in kWh wel ingevoerd kan worden in de software en er bovendien formules voor windenergie zijn opgenomen in de NTA 8800. In een interview uit 2018 met Harm Valk, voorzitter van de projectgroep NTA 8800, geeft hij aan dat ‘in de verdere toekomst’ gedacht wordt aan het toevoegen van gebouwgebonden windenergie; ‘dat vraagt nog meer studie’. Dit is verrassend, omdat gebouwgebonden windenergie in de NEN7120 (de norm die tot 31 december gold) wel onderdeel was van de energieprestatie van woningen.

De extra energieopwekking door windturbines wordt niet meegenomen in de BENG-resultaten.

Windenergie telt niet mee

Op dit moment staat dus in de ISSO (het protocol dat omschrijft hoe de energieberekening moet worden uitgevoerd) dat windenergie die op het gebouw wordt opgewekt niet meetelt in de resultaten. Dat betekent dat de genoemde woontorens volgens de huidige normen niet profiteren van de windturbines op het dak. Dit is een behoorlijke koude douche voor ambitieuze projecten waar al jaren aan wordt gewerkt en gerekend, en bepaald geen stimulans voor de ontwikkeling van innovatieve energieopwekking (anders dan zonne-energie). Anno 2021 zouden we hier juist maximaal op moeten anticiperen, aangezien we over 9 jaar de doelstelling uit het Klimaatakkoord willen waarmaken om de helft minder broeikasgassen uit te stoten t.o.v. 1990.

BENG-eisen helpen niet bij hoge duurzaamheidsambities

Opnieuw lijken de BENG-eisen ons niet zozeer vooruit te helpen als het om hoge duurzaamheidsambities gaat (zie eerder geschreven blog van collega Margriet Vlot – Nieuwe BENG – terug naar 2011 ). Vertraging of uitstel van hoge ambities voor onder andere woningen is niet wenselijk gezien de grote opgave van CO₂-reductie waar we voor staan. Wat ons betreft begint de ‘verdere toekomst’ morgen, en krijgt windenergie op zeer korte termijn weer een plek in energieprestatieberekeningen.

Actueel & kennis