Team

Runa Lentz

Senior adviseur - onderzoek

Runa (1987) studeerde aan de Universiteit Leiden en behaalde haar Master European Expansion and Globalisation in 2012. Daarna heeft ze een aantal jaar gewerkt aan het verduurzamen van bestaande woningen van particulieren. Bij Merosch neemt ze die ervaring mee in het adviseren over het aardgasvrij maken en verduurzamen van bestaande wijken en gebouwen. Daarnaast houdt ze zich bezig met tenders voor duurzame nieuwbouwprojecten. Runa is BREEAM Gebied Expert en richt zich binnen projecten vooral op het thema klimaatadaptatie.

Favoriete project
Haar kennis paste ze toe binnen de gebiedsontwikkeling Wisselspoor in Utrecht (1.200 woningen) waar de ambitie bestaat om de kwalificatie ‘Excellent’ te behalen voor deelgebied 1.

Verantwoordelijkheid voortbestaan van onze natuur
Runa doet dit werk vanuit de overtuiging dat klimaatadaptatie en biodiversiteit thema’s zijn die een steeds grotere rol moeten spelen in de bestaande – en nieuwbouw: ‘Ik zie het als onze taak om zinvolle ruimtelijke afwegingen te maken tussen ambities op het gebied van energie-opwekking en natuurinclusiviteit. Het besef moet landen dat we een verantwoordelijkheid hebben voor het voortbestaan van onze natuur.’

Neem contact op:

Team

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers