Projecten

Bewonersinitiatief aardgasvrij Zeebuurt Harderwijk

Samen met de buurt en gemeente Harderwijk onderzochten we welke haalbare aardgasvrije alternatieven er zijn voor 1.400 woningen in de Zeebuurt!

Fotograaf Jan van Norel
Fotograaf Jan van Norel
Het GAZ-team
Fotograaf Jan van Norel
vangaslos
Onderwerpen
energie, warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Harderwijk
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente Harderwijk, Buurkracht, Groep Aardgasalternatieven Zeebuurt (GAZ)

De gemeente Harderwijk heeft in de transitievisie warmte aangegeven dat de Zeebuurt een potentiewijk is om in 2030 volledig van het aardgas te zijn. Daarnaast is er een buurtinitiatief vanuit de wijk ontstaan dat actief nadenkt op welke wijze de Zeebuurt de energievraag omlaag kan brengen. Merosch leverde een rapport, verzorgde de presentaties voor 2 bewonersbijeenkomsten en maakte aantrekkelijke samenvattende factsheets die met alle bewoners gedeeld zijn.

Aardgasvrije alternatieven inzichtelijk maken

Merosch is gevraagd om aardgasvrije alternatieven technisch en financieel inzichtelijk te maken. De Zeebuurt is een wijk met uiteenlopende woningtypes. Van appartementen tot vrijstaande woningen daterend van voor de oorlog tot na 2010. Vier kenmerkende woningen zijn bezocht en per woning is onderzocht welke isolerende maatregelen effectief en betaalbaar zijn.

Conclusies

Uit het onderzoek is gebleken dat veel oudere woningen financieel en bouwkundig een grote ingreep nodig hebben. Verwarmen op een lage temperatuur met een all-electric warmtepomp ligt dan niet voor de hand. Om die reden is een warmtenet op midden temperatuur een serieuze optie om verder te onderzoeken. Andere factoren die in het voordeel spreken van een warmtenet is de hoge bouwdichtheid en de beschikbare bronwarmte uit het nabijgelegen Open Warmtenet Harderwijk. In een vervolgstudie onderzoekt Merosch middels een businesscase-analyse of dit financieel haalbaar is.

Projectenoverzicht