Projecten

Grensverleggend innovatief schoolbouwconcept

Gemeente Amsterdam moet de komende jaren veel schoolgebouwen bouwen en wil dit zo duurzaam en betaalbaar mogelijk doen. Met dit doel voor ogen heeft de gemeente Amsterdam samen met schoolbesturen een innovatief aanbestedingstraject doorlopen. Daaruit zijn drie consortia als winnaar uit de bus gekomen. Merosch maakt onderdeel uit van een van de drie consortia.

De commerciële fase van het project is eind mei 2023 van start gegaan. Tijdens deze fase bouwen de consortia in 10 jaar tijd tussen de 9 en 30 scholen in de Metropoolregio Amsterdam.

circulair vangaslos 100neutral
Onderwerpen
circulariteit, energie, gezondheid, klimaatadaptatie-biodiversiteit
Diensten
onderzoeken
Plaats
Amsterdam
Sector
gemeenten, scholen
Omvang
gebouw
Betrokken partijen
Slokker Bouwgroep, Bergen Barnett Architecten, M3V, Royal Haskoning, DHV, CD20, Daikin en ABB.

Merosch is teamlid van consortium De Elementaire School

Slokker Bouwgroep, Bergen Barnett Architecten, M3V, Royal HaskoningDHV CD20, Daikin enABB vormen samen met Merosch het consortium ‘De Elementaire School.' Bart Advoaat vertegenwoordigt Merosch en geeft advies op het gebied van installaties, bouwfysica en duurzaamheid. De aanbesteding luidde: ‘Ontwikkel een innovatief concept voor de bouw van Integrale Kindcentra (IKC) met daarin ruimte voor primair onderwijs, kinderdagopvang, gymnastiekonderwijs en breedtesport voor de buurt, buitenschoolse opvang plus een schoolplein.’ Ons definitieve ontwerp van ‘De Elementaire School’ is met vlag en wimpel geslaagd tijdens het verificatie proces. De gemeente Amsterdam noemt onze inschrijving ‘veelbelovend’ voor het Innovatiepartnerschap Schoolgebouwen (IPS).

De Elementaire School: assemblage en optimale circulariteit

Wij bieden gestandaardiseerde bouwstenen uit een BIM bibliotheek voor directe assemblage van het gebouw, en optimale circulariteit met gestandaardiseerde en industrieel geproduceerde onderdelen die in de markt grotendeels al bewezen beschikbaar zijn. Legostenen die bovendien demontabel worden geïnstalleerd en als voorraad kunnen fungeren voor toekomstige gebouwen. Merosch heeft samen met partners als Daikin en ABB een gestandaardiseerd installatieconcept uitgewerkt dat ruimschoots voldoet aan Frisse Scholen Klasse B en op sommige onderdelen aan klasse A.

Ontwerp voldoet zowel in hout als beton aan ParisProof indicator

Een ander bijzonder aspect aan ons systeem is dat het gebouw zowel in beton als in volledig hout is te realiseren. Daardoor is het passend op iedere wens van de schoolbesturen en locatie specifieke eisen. Vanuit de bouwstenen is een BENG gebouw mogelijk maar zoals u gewend bent van ons zijn er bouwstenen beschikbaar om er een energieneutraal gebouw van te maken. Merosch heeft gerekend aan de integrale duurzaamheidscore en CO2 impact. De Elementaire School voldoet zowel in beton als in hout aan de ParisProof indicator en heeft een zeer hoge score op demontabel bouwen met een BCI van minimaal 55% en hoger.

Het schoolbestuur kiest het beste consortium

Voor ieder schoolgebouw doet elk van de 3 consortia een voorstel voor passende huisvesting op basis van een vaste prijs. Het schoolbestuur kiest het consortium met het beste voorstel om zijn school te realiseren. De gemeente heeft voor 9 schoolgebouwen een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de betreffende schoolbesturen. Dit zijn zowel schoolgebouwen in de nieuwe wijk Strandeiland als elders in Amsterdam. Andere geïnteresseerde schoolbesturen en gemeenten binnen de metropoolregio Amsterdam kunnen nog toetreden tot de raamovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst.
Amsterdam stelt concept-aanbestedingsdocumenten beschikbaar

Ook gemeenten en schoolbesturen uit andere regio’s in Nederland kunnen gebruikmaken van dit hoogwaardige en geïndustrialiseerde aanbod van schoolgebouwen. Amsterdam zal gestandaardiseerde concept-aanbestedingsdocumenten beschikbaar stellen. Daarmee kunnen andere overheden zelfstandig (Europese) aanbestedingen uitvoeren. Daar kunnen eventueel ook andere bedrijven met hun concepten op aanbieden. Deze stukken zullen in najaar 2023 beschikbaar zijn.

Meer weten? Neem contact op met onze collega Bart Advokaat.

Projectenoverzicht