Projecten

Energiepositief en slim Crailo

De hoge ambitie “Energiepositief” is in de energievisie van Merosch vertaald naar een wijk met energieleverende ‘Nul-Op-de-Meter’ (NOM) woningen.
vangaslos 100plus
Onderwerpen
energie, intergrale-duurzaamheidsopgave
Diensten
onderzoeken
Plaats
Crailo
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij Crailo, SVP Architectuur en Stedenbouw, OKRA, gemeente Hilversum, gemeente Laren, gemeente Gooise Meren

GEM Crailo (Gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij Crailo) herontwikkelt het voormalig kazerneterrein van Crailo. In dit bijzondere gebied worden circa 600 woningen en 50.000 m2 bedrijvigheid gerealiseerd. Eind 2017 is de ambitie uitgesproken Crailo “Energiepositief” te ontwikkelen. Merosch heeft hiervoor een energievisie opgesteld.

Haalbaarheid ultradiepegeothermie

Op verzoek van de gemeenteraden van Hilversum, Laren en Gooise Meren heeft Merosch onderzocht of de ontwikkeling Crailo geschikt is voor het opwekken van warmte én elektriciteit met een geothermie-installatie. Hiervan kunnen ook de oudere bestaande woningen profiteren. Deze ultradiepegeothermie-techniek wordt in Nederland nog niet toegepast. Op basis van de warmtevraag, bouwdichtheid en woningtypologie is geconstateerd dat het toepassen van geothermie voor alleen Crailo niet voor de hand ligt.

Extra energie weer benut binnen de wijk

Merosch heeft onderzocht hoe de wijk de energie die nodig is, zelf op kan wekken. Het bosrijke karakter moet behouden worden. Daarom is voorgesteld een Ecowall te plaatsen met zonnepanelen. De Ecowall vormt de begrenzing tussen natuurgebied en plangebied. De toekomstige bewoners kunnen de opgewekte energie van de Ecowall benutten en uitwisselen via bijvoorbeeld een energiecoöperatie. Accu’s van elektrische (deel)auto’s en de laadpalen maken energieopslag en het later benutten van deze energie mogelijk.

Klaar voor 2050

Met dit energieconcept geeft Crailo nu al invulling aan:

  • Het Klimaatakkoord van Parijs.
  • De Klimaatwet waarin is vastgelegd dat we in 2050 de CO2-uitstoot voor 95% hebben gereduceerd.
    Oftewel: Crailo is klaar voor 2050!

De Gem Crailo is een samenwerkingsverband van de 3 gemeenten: Laren, Hilversum en Gooise Meren. Het voormalig kazerneterrein ligt op het grondgebied van de 3 gemeenten.

Projectenoverzicht