Projecten

Klimaatproof bouwen met AM

Het Nederlandse klimaat verandert. Zomers worden warmer en droger, het voor- en najaar worden natter. Voor het bouwen van toekomstbestendige woningen moet hier aandacht voor komen. Dat is wat we samen met AM doen in dit project.

Beeld: AM. Ontwerp: Barcode Architects & BURO SANT EN CO + Hoek
vangaslos 100neutral
Onderwerpen
intergrale-duurzaamheidsopgave, klimaatadaptatie-biodiversiteit
Diensten
onderzoeken
Plaats
Zuid-Holland
Sector
projectontwikkelaars
Omvang
gebied
Betrokken partijen
AM

Bij (woning)bouwprojecten is in toenemende mate aandacht voor klimaatadaptatie. In dat kader heeft (onder andere) AM als projectontwikkelaar het Convenant Klimaatadaptief Bouwen van de provincie Zuid-Holland ondertekend. Hiermee is de ambitie uitgesproken om toekomstige bouwprojecten klimaatadaptief in te vullen.

Merosch vertaalt eisen Convenant door naar maatregelen

Merosch is gevraagd om de eisen uit het Convenant te vertalen naar maatregelen binnen projecten. Dit doen we door 3 projecten van AM te toetsen aan het Convenant. Vervolgens geven wij aanbevelingen om (beter) te voldoen aan het Convenant. Op die manier komt er een effectieve aanpak om klimaatadaptie mee te nemen in het ontwerp en deze te toetsen.

Whitepaper 'Klaar voor het klimaat' Klimaatadaptatie: een gebiedsopgave

Zowel AM als Merosch zijn bezig met het onderwerp klimaatadaptief bouwen en doen vanuit de praktijk en externe trajecten ervaring op. De combinatie van het toepassen van de methodiek en andere lessen en ervaringen biedt een mooi aanleiding om gezamenlijk een whitepaper klimaatadaptatief bouwen uit te brengen. De whitepaper kunt u hieronder downloaden.

Projectenoverzicht