Events

Let op! Dit evenement is al geweest.

Merosch partner Nationaal Warmte Congres

event 3 okt 2022 Runa Lentz (Merosch)

Beschikbare data

Datum
3 oktober 2022
Tijd
9.00 - 17.30
Locatie
Floriade (Almere)

3 OKTOBER 2022 | FLORIADE ALMERE

HÉT PLATFORM WAAR JAARLIJKS ALLE STAKEHOLDERS UIT DE WARMTESECTOR BIJ ELKAAR KOMEN

Nu het kabinet gevormd is kan er werk gemaakt worden van de ambities die uitgesproken zijn. In het coalitieakkoord wordt sterk ingezet op goed klimaatbeleid.
Behalve een sterke energiemix met hernieuwbare energiebronnen zoals aardwarmte, groen gas en aquathermie, is ook het verduurzamen van de gebouwde omgeving een belangrijk speerpunt.

Het is nu van belang dat de uitvoering ook daadwerkelijk op gang komt. Onder andere het versterken van de uitvoeringskracht van gemeenten, het actief betrekken van burgers bij het klimaatbeleid en de realisatie van nieuwe energie-infrastructurele projecten zijn essentieel.

Tijdens het Nationaal Warmte Congres komen alle stakeholders bij elkaar om stappen te zetten en de uitvoering van de warmtetransitie concreet te maken.

Lancering Warmte Special!

Tijdens het congres wordt ook onze Warmte Special gelanceerd. Zorg dat u aanwezig bent om als eerste 1 exemplaar in ontvangst te nemen.

Onze adviseurs Runa Lentz, Chris van der Elst en Sven Korpershoek zijn die dag ook aanwezig. Zien wij u daar? Via onderstaande link kunt u zich met 20% korting aanmelden.

Wat doen wij?

We staan voor een enorme uitdaging om onze energievoorziening om te zetten naar aardgasvrije warmteoplossingen. Om dit betaalbaar te houden, moeten we nog veel leren en vooral technisch en financieel slimme combinaties maken. Wij helpen gemeentes, ontwikkelaars, scholen en woningcorporaties met:

  • De marktverkenning van energiebedrijven
  • De begeleiding bij een bewonersinitiatief
  • De outsourcing van energiesystemen
  • De technische haalbaarheidsstudie
  • De financiële businesscase
  • De Transitievisie Warmte
  • Het wijkuitvoeringsplan

Lees meer over de warmtetransitie

Events