Actueel & kennis

5 jaar Merosch: Esther Wagensveld - terugblik en toekomstvisie

blog 22 maart 2021 Esther Wagensveld

Aan mij de eer om terug te kijken op 5 jaar Merosch en hoe ik de toekomst zie. Een andere blik, want als 1 van de weinige niet-adviseurs binnen Merosch, maar in de functie van marketing & communicatie.

Esther Wagensveld
Een hoogtepunt in 2019: winnaar Ondernemersprijs Midden-Holland!

TERUGBLIK: ‘het blijft niet alleen bij mooie woorden’

5 jaar geleden startte ik bij Merosch en was toen (nog) de enige vrouw binnen Merosch met ongeveer 10 medewerkers. De gasaansluiting was nog verplicht, op Twitter had niemand het over #warmtetransitie of #vangaslos, het Klimaatakkoord was er nog niet en toch; Merosch draaide op niets anders dan projecten waarbij geen gas meer werd gebruikt en zonnepanelen een logische stap waren bij nieuwbouw. De eerste energieneutrale wijk in Nederland werd al bewoond en de bewoners zijn nog steeds zeer tevreden.

De duurzaamste projecten van Nederland werden door Merosch al sinds de oprichting (2008) uitgevoerd en opgeleverd. Aan mij de taak dit ook aan de buitenwereld te laten zien. Dat betekent: 3 themanummers (2016, 2018, 2020) waarin elk nieuw nummer weer projecten bevatte met innovatievere nieuwe concepten. Het bijhouden van LinkedIn, Twitter, versturen van nieuwsbrieven en het opzetten van Merosch Events. Inmiddels hebben we sinds de zomer van 2020 ook een prachtige nieuwe huisstijl.

Paris Proof kantoor

Het blijft bij Merosch niet alleen bij mooie concepten. Ze worden ook daadwerkelijk uitgevoerd, opgeleverd en vervolgens 2 jaar lang gemonitord.

Een mooi voorbeeld waar ik nauw bij betrokken was, was de circulaire renovatie van ons eigen kantoor. Eind 2016 werd een oude gymzaal uit 1955 in Bodegraven aangekocht om te dienen als nieuw kantoor voor Merosch. Een vervallen gebouw en al 7 jaar niet meer in gebruik. Als klein meisje had ik er nog gegymd. Nu was het stoffig, muffig en koud.. Mijn eerste gedachte: ‘Moet ik hier straks werken?’

Binnen een half jaar lag er een uitgebreid plan om het pand zo duurzaam en circulair mogelijk te renoveren. Om nieuwe technieken toe te passen, zodat wij konden ervaren hoe dit werkt en daar weer van leren. Wow, wat een project. 1 jaar lang volgde ik de renovatie van dichtbij. Ik maakte foto's van de transformatie. Van een vervallen gebouw en doorn in het oog van de buurt, staat het nu als pronkstuk aan de rand van het dorp. Trotse omwonenden kwamen tijdens de druk bezochte open dag kijken en waren enthousiast dat het gebouw behouden is gebleven. Het is een comfortabele werkplek. Energieleverend, een laadpaal voor de deur die ook door de buurt wordt gebruikt en een ecologische tuin waar in de zomer de vlinders en bijen af en aan vliegen.

Een inspirerend voorbeeld van hoe het dus kan: een Paris Proof kantoor!

De druktbezochte opening in 2018
Foto voor artikel in het AD

TOEKOMST: ‘de uitdaging ligt in de positieve berichten te laten zien’

Mijn toekomstbeeld is dat we de komende jaren nog meer grote stappen gaan maken. Laten zien dat het wel kan, want negatieve berichten over verduurzaming: kosten, het werkt niet, het hoeft niet, het is niet nodig, die zijn er genoeg. De uitdaging ligt in de positieve berichten te laten zien. Dat het betaalbaar kan, het goed werkt en dat het wel degelijk nodig is voor onze planeet om zuiniger, slimmer en efficiënter met haar om te gaan. Circulair oogsten en bouwen, slim met duurzame energie en materialen omgaan, nadenken over de lange termijn in plaats van korte termijn.

Sceptici kijken straks jaloers naar circulaire natuurinclusieve wijken

Ik zie voor me dat we steeds meer projecten, die nu nog op de tekentafel liggen, gaan realiseren! Dat ook de sceptici onder ons straks jaloers kijken naar deze prachtige circulaire natuurinclusieve wijken. Waar mensen super fijn wonen, geen wateroverlast, prachtige groene omgeving met super gezonde lucht en energie die opgewekt wordt en slim met elkaar wordt gedeeld. Dat bestaande wijken ook mee willen doen en steeds duurzamer worden, dat we zien dat de investering wel degelijk zin heeft.

Meer comfort, gezondheid en plezier in en rondom jouw woning. Wie wil dat nu niet?

Hoogtepunt 2019: Studiereis Kopenhagen & Malmö
Teamuitje: klimmen
Actueel & kennis