Actueel & kennis

Pas op voor tunnelvisie CO2-opslag in materialen

blog 17 maart 2021 Nordin Oudshoorn
Het beperken van de CO2-uitstoot is zoals bekend 1 van de pijlers waar duurzaam bouwen op gebaseerd is, en terecht. Maar we moeten oppassen dat we ons niet blind gaan staren op de CO2-opslag in materialen. Zonder het belang van opslag van CO2 te willen bagatelliseren, liggen momenteel de grootste uitdagingen voor wat betreft het beperken van de CO2-uitstoot in de bouw doorgaans toch elders.

CO2-opslag hot item binnen circulaire bouw

CO2-opslag in materialen is momenteel een hot item binnen de circulaire bouw. Bio-based materialen, zoals hout zorgen voor een opslag van CO2, doordat ze in hun levenscyclus CO2 uit de lucht opnemen en opslaan. Een goede ontwikkeling vooral, omdat de alternatieven zoals staal en beton deze eigenschap niet hebben. Vanuit de bouwsector komen recentelijk veel geluiden alsof CO2 opslaan in gebouwen dé ontwikkeling is om de CO2-uitstoot van gebouwen en gebieden drastisch te reduceren, maar over hoeveel reductie praten we dan eigenlijk? En hoe verhoudt zich dat tussen energieneutraal bouwen en nieuwe mobiliteitsvormen? Wij zochten het uit!

CO2-uitstoot berekend

Om een goede vergelijking te maken hebben we de CO2-uitstoot berekend van 2 appartementencomplexen binnen een gebied over een tijdsperiode van 30 jaar. Over 30 jaar zijn we namelijk 2050 gepasseerd, het jaartal waarin we, volgens het Klimaatakkoord, klimaatneutraal moeten zijn. Hierbij hebben we gekeken naar de 3 grote veroorzakers van CO2-uitstoot van een gebied, namelijk: energie, mobiliteit en materialen. Hiervoor is een standaard referentiewoning (BENG/betonbouw/standaard mobiliteitsconcept) vergeleken met een duurzaam alternatief (CLT-bouw, ENG, duurzaam mobiliteitsconcept).

Disclaimer: bij materialen zijn uitsluitend gegevens en uitstoot van de constructie van de appartementen meegenomen, omdat hier normaal gesproken de CO2 in opgeslagen zit. Het aandeel materialen zal dus in werkelijkheid wat hoger kunnen liggen.

Aandeel mobiliteit en energie het grootst

Eén van de dingen die direct opvalt, is dat het aandeel van mobiliteit en energie op de CO2-uitstoot velen malen groter is dan die van de toegepaste materialen. Het gaat hierbij dan ook niet zozeer om de exacte getallen, maar meer om de verhouding tussen energie/mobiliteit en de materialen. Een belangrijke conclusie uit deze vergelijking is dat de impact van de materialen op de CO2-uitstoot absoluut niet gebagatelliseerd hoeft te worden, maar dat dit zeker niet de enige bron van CO2-uitstoot is. Sterker nog, de grootste uitdaging ligt toch echt bij de mobiliteit en energie, vooral voor de exploitatiefase.

Pas op voor tunnelvisie CO2-opslag materialen

De boodschap is dat we het risico lopen dat we volledig inzetten op de CO2-opslag in de materialen en het grotere plaatje uit het oog verliezen. Pas op voor een dergelijke tunnelvisie, omdat naast de materialen er nog veel meer invloed uit te oefenen is op het reduceren van de uitstoot van CO2 van gebouwen en vooral gebieden. CO2-opslag in materialen is zonder meer een goede ontwikkeling, maar niet de heilige graal!

Auteurs: Menno Schokker & Nordin Oudshoorn

Actueel & kennis