Actueel & kennis

5 jaar Merosch: Niels Aantjes - terugblik en toekomstvisie

blog 14 oktober 2020 Niels Aantjes
Met mijn eerste lustrum (5 jaar in dienst) bij Merosch heb ik de eer om terug te mogen kijken op de afgelopen jaren en een blik te werpen op de toekomst. Wat hebben we als bedrijf mogen betekenen voor onze opdrachtgevers en welke rol zie ik voor Merosch en mij persoonlijk in de toekomst weggelegd?
Niels Aantjes

Mijn avontuur bij Merosch startte in 2015, vlak voordat het Parijs-akkoord werd ondertekend. Het was voor mij hét moment om de switch te maken naar een rol als duurzaamheidsadviseur. Als techneut en als liefhebber van deze mooie planeet kick ik erop om mee te werken aan een toekomstbestendig gebouwde omgeving. Het thema Gezondheid staat hierin voor mij centraal.

Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam

Mijn eerste klus begon in een schoolgebouw in onze hoofdstad. Binnen dit meerjarig project (Gezonde Schoolgebouwen Amsterdam) zijn uiteindelijk ruim 100 schoolgebouwen voorzien van een gezond binnenklimaat. Energiebesparende maatregelen hebben er bovendien aan bijgedragen dat de gebouwen een kleinere impact hebben gekregen op het milieu! Het belang van gezonde gebouwen is i.v.m. de coronapandemie actueler dan ooit. Met trots kijk ik dan ook terug op de stappen die we in samenwerking met de schoolbesturen en de gemeente Amsterdam hebben gezet. Nu een gezond binnenklimaat volop in de aandacht van de politiek en de samenleving is, hoop ik dat we in de komende jaren het project een vervolg kunnen geven in andere delen van het land.

Warmtetransitie

Na het onderteken van het Parijs-akkoord is Nederland op nationaal en regionaal niveau in gaan zetten op het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het Klimaatakkoord heeft geresulteerd in meer concrete stappen richting een toekomstbestendig gebouwde omgeving. Het is goed om te zien dat Merosch meer en meer betrokken wordt in het vraagstuk van bijvoorbeeld de warmtetransitie. Doordat we binnen het bureau ons richten op zowel onderzoek als ontwerp kunnen we ook echt een goede invulling geven aan dit thema. Daar ben ik best wel trots op.

Meer inzetten op balanceren vraag en aanbod

Tegelijk zie ik ook dat we als samenleving slechts aan het begin van de warmtetransitie staan. Er zijn nog grote uitdagingen om het doel in 2050 te kunnen halen. Zo moeten we in de komende jaren meer gaan inzetten op het balanceren van vraag en aanbod van duurzame energie. Zonder deze balans lopen we het risico dat de energietransitie zal vertragen en de doelen niet worden gehaald. Samen met afstudeerder Sander van den Horst gaan we in de komende periode specifiek op zoek naar een methode om warmte op een slimme manier in de bodem op te kunnen slaan. Met deze vorm van seizoensopslag kunnen we de overschotten van zonne-energie beter benutten en de warmtetransitie een boost geven.

Hiermee zetten we koers naar morgen!

Actueel & kennis