Events

Let op! Dit evenement is al geweest.

Visie Nelen & Schuurmans klimaatbestendig ontwerpen

event 12 feb 2021 Jordie Netten

Beschikbare data

Datum
12 februari 2021
Tijd
16.30 - 17.30
Locatie
Digitaal

Nelen & Schuurmans (N&S) is een adviesbureau voor Water & IT. Hun missie: Bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Dat bereiken zij door de beste informatie beschikbaar te maken voor besluitvorming middels IT en adviesdiensten. Tijdens deze middag praat Jordie Netten van Nelen & Schuurmans u bij over hun visie over klimaatbestendig ontwerpen.

Over de spreker

Jordie Netten is als Business Manager Stedelijk Water betrokken bij meerdere adviesprojecten binnen het domein stedelijk water en klimaat. Samen met haar team adviseert zij met name de gemeentelijke markt om de juiste keuzes te maken bij gebiedsontwikkelingen om wateroverlast en hittestress te beperken.

Inhoud Merosch Kenniscafé

Jordie Netten zal de volgende punten naar voren laten komen in dit kenniscafé:

  • Wat is de visie van N&S op klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving?
  • Welke tools gebruikt N&S voor het adviseren over klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving?
  • Welke klimaatadaptieve ambities (‘hemelwaterneutraal’, ‘100% infiltratie’) zijn zinnig volgens N&S en is vast te stellen welk prijskaartje eraan hangt?
  • Hoe kan klimaatadaptatie (beter) meetbaar worden gemaakt?

U bent digitaal van harte welkom

Merosch Kenniscafé is een interne kennisdelingssessie van Merosch waarbij we het erg waardevol vinden als onze relaties actief deelnemen. Er is ruimte voor (maximaal) 5 externe geïnteresseerden. Mocht u dit dus een interessant onderwerp vinden, dan kunt u zich voor dit Merosch Kenniscafé inschrijven.

Doelgroep

De doelgroepen voor de Merosch Kenniscafés zijn onze directe en indirecte opdrachtgevers zoals: projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties, bouwmanagementbureaus, architecten enzovoort*.

*Bij overboeking van het Kenniscafé krijgen personen uit de primaire doelgroep de voorkeur.

Aanmelden en kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht.
Daarnaast gaan wij ervan uit dat u zich minimaal een week van tevoren afmeldt als u toch verhinderd bent. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier:

Adres

In verband met het coronavirus wordt het Merosch Kenniscafé digitaal via Microsoft Teams georganiseerd. U ontvangt de instructies t.z.t. via de e-mail.

Doel Merosch Kenniscafé

Merosch Kenniscafé heeft tot doel kennis over het verduurzamen van de gebouwde omgeving beter, goedkoper en sneller toegankelijker te maken.

Events