Actueel & kennis

Parkeerruimtes inzetten voor de opwek van zonnestroom

Nieuws 15 maart 2021

Merosch en CE Delft voeren een onderzoek uit in opdracht van het RVO naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zon-pv-systemen op of bij parkeerruimtes. Het doel van het onderzoek is om eigenaren van parkeerruimtes, initiatiefnemers en lokale overheden te inspireren om in actie te komen en het potentieel aan zonne-energie en dubbel ruimtegebruik te gaan benutten.

Marktonderzoek

Op basis van een marktonderzoek zijn de huidige kansen en knelpunten in kaart gebracht rondom PV-opwek op parkeerruimtes. Daarnaast zijn de grotere voorbeeldprojecten van Nederland geïnventariseerd. Gezamenlijk met een data- en GIS-analyse naar de potentie aan zonnestroom op bestaande parkeerruimtes, is de inventarisatiefase van dit onderzoek richting afronding.

In het onderzoek wordt er gewerkt met een klankbordgroep, bestaand uit organisaties die de stakeholders vertegenwoordigen, om te komen tot een optimaal resultaat.

Het vervolg van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken wat de succesvolle randvoorwaarden en financiële impact zijn voor de diverse parkeertypologiën. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in een inspirerende rapportage en een tool die gebruikt kan worden door diverse parkeereigenaren.

Webinar

Het onderzoek wordt afgerond met een webinar.

Actueel & kennis