Actueel & kennis

Lancering warmtetransitie special

Nieuws 10 oktober 2022 Esther Wagensveld

Vorige week was het Nationaal Warmte Congres. Tijdens dit congres is onze warmtetransitie special gelanceerd. Download nu.

Klimaatverandering was deze zomer overal zichtbaar en voelbaar. Het dwingt ons tot sneller handelen. Sinds januari 2022 nemen we alleen opdrachten aan bij nieuwbouw waarbij de minimale ambitie energieneutraliteit is. En in de afgelopen jaren houden we ons druk bezig met het vormgeven aan de warmtetransitie. Dat we onze gebouwen anders moeten en willen verwarmen, levert niet de meeste discussie op. Juist de ‘hoe dan?’ en ‘wanneer?’ vragen houden bewoners, gemeentes en woningcorporaties bezig.

Voor het slagen van de warmtetransitie is het creëren van draagvlak cruciaal. Naast het opstellen van technische en financiële haalbaarheidsstudies, heeft Merosch in de afgelopen periode 5 buurtteams (bestaand uit bewoners en gemeentes) en 10 VvE’s intensief begeleid. Met enquêtes, webinars, infokramen en druk bezochte bewonersavonden.
Dankzij deze inspanningen zijn in deze wijken concrete vervolgstappen gezet en is het enthousiasme om aardgasvrij te gaan wonen gegroeid. We vertellen u er graag meer over en presenteren in deze inspiratiekrant enkele mooie voorbeelden.

Met o.a.:

  • Onderzoek aquathermie Sloterplas
  • Bewoners verduurzamen samen in Zoetermeer
  • Proeftuin aardgasvrije wijk Palenstein
Actueel & kennis