Actueel & kennis

Corporaties maken eerste flats in Palenstein aardgasvrij

Nieuws 09 juni 2021 Esther Wagensveld

Woningcorporaties en andere gebouweigenaren maken de komende jaren stap voor stap de hoogbouw rond de Willem van Cleeflaan in Palenstein aardgasvrij. Hiervoor sluiten Vidomes, Vestia, De Goede Woning, VvE De Verdwenen Brug en de gemeente Zoetermeer een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee maken zij ongeveer 1.100 woningen aardgasvrij met inzet van een WKO-warmtenet. Ook de gemeente doet mee met de aansluiting van 2 gemeentelijke panden: Castellum en Welkom 2.

Wethouder Paalvast (Energietransitie & Wonen) en wijkwethouder Palenstein is blij met deze overeenkomst en de langdurige betrokkenheid van deze partijen. “Een eerste WKO -warmtenet in Zoetermeer is een belangrijke stap richting een aardgasvrije wijk en stad. Naast duurzame energievoorziening draagt het ook bij aan de kwaliteit van de woningen en de leefomgeving. Deze overeenkomst is een bijzondere mijlpaal, tot stand gekomen door samenwerking tussen corporaties, particulieren en gemeente.”

Van plan naar uitvoering

Het tekenen van de overeenkomst is het startsein om een exploitant van de duurzame energievoorziening te selecteren. Hoe en wanneer de partijen de woningen aardgasvrij maken verschilt per woongebouw. De woningcorporaties houden huurders rechtstreeks op de hoogte van de planning en de uitvoering. Uitgangspunt is dat de verwarmingskosten gelijk blijven: bij gelijk gebruik gaat de bewoner niet meer betalen voor verwarming van de woning. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt.

Merosch van begin af aan betrokken

Merosch is sinds 2,5 jaar betrokken bij het project. De start was een technische/financiële haalbaarheidsstudie. Hier is als meest haalbare concept een collectief WKO-systeem naar voren gekomen.

Vervolgens zijn we samen met betrokken partijen en odi het proces verder gaan uitwerken. Denk hierbij aan een technisch onderzoek, het opstellen van schetsontwerpen, tariefstructuren etc. Hier is uiteindelijk een samenwerkingsovereenkomst uit voort gekomen waarin de partijen zich verbinden aan het project. Parallel daaraan zijn ook de aanbestedingsstukken geschreven (selectieleidraad, programma van eisen etc.). De SOK is inmiddels ondertekend en de aanbestedingsstukken zijn gepubliceerd.

De volgende partijen werken samen: Vestia, Vidomes, De Goede Woning, VvE De Verdwenen Brug en de gemeente Zoetermeer.

Actueel & kennis