Actueel & kennis

Corporaties maken eerste flats in Palenstein aardgasvrij

Nieuws 09 juni 2021 Esther Wagensveld
Woningcorporaties en andere gebouweigenaren maken de komende jaren stap voor stap de hoogbouw rond de Willem van Cleeflaan in Palenstein aardgasvrij. Hiervoor sluiten Vidomes, Vestia, De Goede Woning, VvE De Verdwenen Brug en de gemeente Zoetermeer een samenwerkingsovereenkomst. Daarmee maken zij ongeveer 1.100 woningen aardgasvrij met inzet van een WKO-warmtenet. Ook de gemeente doet mee met de aansluiting van 2 gemeentelijke panden: Castellum en Welkom 2.

Wethouder Paalvast (Energietransitie & Wonen) en wijkwethouder Palenstein is blij met deze overeenkomst en de langdurige betrokkenheid van deze partijen. “Een eerste WKO -warmtenet in Zoetermeer is een belangrijke stap richting een aardgasvrije wijk en stad. Naast duurzame energievoorziening draagt het ook bij aan de kwaliteit van de woningen en de leefomgeving. Deze overeenkomst is een bijzondere mijlpaal, tot stand gekomen door samenwerking tussen corporaties, particulieren en gemeente.”

Van plan naar uitvoering

Het tekenen van de overeenkomst is het startsein om een exploitant van de duurzame energievoorziening te selecteren. Hoe en wanneer de partijen de woningen aardgasvrij maken verschilt per woongebouw. De woningcorporaties houden huurders rechtstreeks op de hoogte van de planning en de uitvoering. Uitgangspunt is dat de verwarmingskosten gelijk blijven: bij gelijk gebruik gaat de bewoner niet meer betalen voor verwarming van de woning. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt.

Collectief warmte-koudeopslag-systeem (WKO-systeem)

Uit het onderzoek van Merosch is als meest haalbare concept een collectief WKO-systeem naar voren gekomen. Hiermee wordt warmte met behulp van decentrale warmtepompen op complex- of woningniveau op een geschikt temperatuurniveau verkregen. Dit concept is vanuit het oogpunt van flexibiliteit, toekomstbestendigheid en duurzaamheid het beste uit de analyse gekomen.

Gezien de verschillende gebouweigenaren en gebouwtypes is vanuit het oogpunt van volledige ontzorging en minimale risico’s als voorkeursvariant gekozen voor volledige outsourcing als exploitatievorm.

De volgende partijen werken samen: Vestia, Vidomes, De Goede Woning, VvE De Verdwenen Brug en de gemeente Zoetermeer.

Actueel & kennis