Actueel & kennis

Bodemenergiebeleid werkt averechts - Noodzaak voor een dialoog

Publicatie 24 februari 2021 Tijdschrift Bodem

Bij de energietransitie voor de gebouwde omgeving is een grote rol weggelegd voor bodemenergie. Dat geldt voor zowel open warmte- en koudeopslagsystemen (WKO) als voor gesloten bodemwarmtewisselaars. Behalve een energieopgave is er ook een bodembeschermingsopgave. In de praktijk lijkt die de energie- en klimaatopgave meer en meer in de weg te zitten.

Een publicatie in het tijdschrift Bodem (Wolters Kluwer) door Ronald Schilt en Bas van de Griendt.

Bodemenergiebeleid werkt averechts

Actueel & kennis