Actueel & kennis

3 belangrijke conclusies Merosch Open Source 'Aardgasvrije wijken'

Publicatie 06 januari 2020 Robbert van Rijswijk

Lees de 3 belangrijkste conclusies van de Merosch Open Source 'Concrete businesscases aardgasvrije wijken'

Op maandag 9 en woensdag 11 december 2019 was de Merosch Open Source met als thema: ‘Concrete businesscases aardgasvrije wijken’. Op 2 druk bezochte middagen is ingegaan op concrete voorbeelden van de wijk-voor-wijkaanpak. Daarnaast is ingegaan op de rol en visie van gemeenten en woningcorporaties in de warmtetransitie. Hieronder 3 belangrijke conclusies.

1. Lokale context nodig voor goede keuzes

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft voor alle gemeenten ten behoeve van de Transitievisie Warmte een startanalyse uitgevoerd. Zo is een eerste beeld gegeven van de technische en financiële consequenties van 5 aardgasvrije warmtestrategieën. De analyse is gebaseerd op landelijke openbare data. De uitkomsten zijn daardoor algemeen van aard. Zonder aanvullend inzicht in de lokale context, kunnen geen goede keuzes gemaakt worden.

2. Bureaucratisch en tijdrovend

Het voorziene proces om te komen tot een Transitievisie Warmte wordt door sommigen gezien als bureaucratisch en tijdrovend. Vooral voor gemeenten die al een redelijk beeld hebben van de warmtetransitie, is een meer pragmatische aanpak gewenst.

3. Voorbeelden zijn nodig!

We hebben goede voorbeelden nodig! Daarom: begin bij een kansrijke wijk. Leer daarvan. Neem deze leerpunten mee in de Transitievisie Warmte voor de volgende wijken.

Download een uitgebreid verslag en de presentaties van de middag bij 'Downloads'.

Kunt u hulp gebruiken bij een Transitievisie Warmte?
Neem gerust contact met ons op.

Downloads

Actueel & kennis