Projecten

Onderzoek naar betere eisen voorkomen hittestress nieuwbouwwoningen

Merosch doet binnen de Werkgroep Hitte onderzoek naar verbeterde eisen voor het voorkomen van hittestress in nieuwbouwwoningen.

Foto: Victoire Joncheray (Unsplash)
Onderwerpen
gezondheid, intergrale-duurzaamheidsopgave, klimaatadaptatie-biodiversiteit
Diensten
onderzoeken
Plaats
Provincie Zuid-Holland
Sector
gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, scholen
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Provincie Zuid-Holland, Nflux, Nelen en Schuurmans, Dunea, Gemeente Delft, Gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap van Delfland, Gemeente Gorinchem

In het ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’ van de Provincie Zuid-Holland zijn voorlopige minimale eisen geformuleerd om klimaatbestendig te ontwikkelen. Deze eisen zijn door Merosch getoetst aan de praktijk in het project .

Werkgroep Hitte

Nu houdt de Werkgroep Hitte zich bezig met de eisen die waren geformuleerd om hittestress te voorkomen. Uit ons onderzoek bleek dat het realiseren van tenminste 50% schaduw niet haalbaar is. Samen met de andere deelnemers onderzoeken we welke eisen wél haalbaar zijn, om hittestress zowel op gebieds- als gebouwniveau te voorkomen.

Projectenoverzicht