Projecten

Inspiratieboek voor gemeentes 'circulair tenderen met de MPG'

Het doel van dit boek is om gemeentes te inspireren hoe je circulair kunt aanbesteden met de MPG en te laten zien dat het al kan en wordt gedaan.

Ter illustratie
circulair
Onderwerpen
circulariteit
Diensten
onderzoeken
Plaats
Voor alle gemeenten
Sector
gemeenten
Omvang
gebied, gebouw
Betrokken partijen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Transitieteam Circulaire Bouweconomie

Merosch stelt in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie een inspiratieboek op voor gemeentes. Deze gids richt zich met name op de uitvraag van circulariteit in gebouw- en gebiedsontwikkelingen met behulp van de MPG. Het doel van deze gids is om enerzijds gemeentes te inspireren met mooie voorbeeldprojecten en anderzijds het bieden van praktische handvatten hoe men het beste de MPG kan inzetten voor dergelijke tenders. Uiteraard wordt de relatie met andere thema’s zoals energie, natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en andere circulaire indicatoren ook meegenomen.

Leren van eerdere circulaire tenders

Op basis van eerder uitgevoerde circulaire tenders wordt gekeken naar hoe de uitvraag van diverse gemeentes toen was en hoe de inschrijvers hierop gereageerd hebben. Hoe werd duurzaamheid uitgevraagd (met focus op MPG) en wat was het effect hiervan op de planvorming?

Klankbordgroep diverse belanghebbenden

Voor het onderzoek is een klankbordgroep opgezet, bestaande uit een groep diverse belanghebbenden vanuit gemeentes en projectontwikkelaars. Het onderzoek wordt begin april afgerond met aanvullend op de gids een Webinar en een Merosch Kenniscafé.

Inspiratieboek ontvangen

Wilt u het inspiratieboek ontvangen zodra deze klaar is? Stuur dan een mail naar info@merosch.nl of klik op onderstaande button.

Projectenoverzicht