Team

Arnold van 't Veld

Senior adviseur - onderzoek

Arnold heeft jarenlange ervaring als adviseur klimaatadaptatie én stedelijk water. Hij heeft zijn fundament gelegd tijdens zijn studie “Hydraulic Engineering en Water Resources Management” aan de Delft University of Technology en National University of Singapore. Vervolgens is hij voor een periode van 8 jaar actief geweest als adviseur klimaatadaptatie én stedelijk water bij het adviesbureau Nelen & Schuurmans, dat zich specialiseert in water & IT. In deze tijd is Arnold twee keer gedetacheerd geweest als Hydroloog van het waterschap HDSR én als Hydraulic Engineer in Bangladesh voor UNHCR (VN vluchtelingenorganisatie). Door deze ervaring voegt Arnold waterkennis toe aan Merosch, waardoor wij nog beter klimaatbestendig bouwen.

Waterwereld wordt vaak verweten (te) laat aan tafel te schuiven bij nieuwbouw- of renovatieprojecten. Arnold hoopt de verbinding te leggen tussen de waterwereld én bouw. Met als doel: wél klimaatbestendig ontwerpen en in samenhang met de natuur. Maar ook met een integrale blik.

Neem contact op:

Team

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers