Events

Let op! Dit evenement is al geweest.

Warmtetransitie: aanpak, participatie en wijkuitvoeringsplan

event 24 feb 2021 Menno Schokker

Beschikbare data

Datum
24 februari 2021
Tijd
14.30 - 16.30
Locatie
Digitaal / Teams

In 2021 dient elke gemeente in Nederland een Transitievisie Warmte (TVW) te hebben opgesteld. We zien veel gemeenten zoeken naar de juiste aanpak. Zoals het concreet vormgeven van het communicatie- en participatietraject. Daarom helpen we in deze Digitale Merosch Open Source elkaar op weg. Door ervaringen te delen van andere gemeentes, onze ervaringen én een bureau dat gespecialiseerd is in participatie- en communicatietrajecten.  

Doel Merosch Open Source

Als gemeente een beeld krijgen hoe u de ontwikkeling van de Transitievisie Warmte aanpakt. Van interne gemeenteorganisatie tot en met een concreet participatie- en communicatieplan voor bewoners, gemeenteraad en andere stakeholders. We gaan in op onderwerpen als:

 • Welke interne en externe kennis en expertise is nodig?
 • Wanneer zet je welke stappen om tot een TVW te komen?
 • Hoe ziet mijn interne organisatiestructuur eruit (projectgroep, stuurgroep, etc.)?
 • Wat neem ik op in het plan van aanpak TVW? Als onderdeel hiervan: wat neem ik op in het participatie- en communicatieplan? Wat doen we concreet, wie doet wat wanneer en hoeveel invloed krijgen stakeholders/bewoners?
 • De volgende stap: het wijkuitvoeringsplan

Programma*

 • 14.30 – 14.40 - Start + introductie door Menno Schokker (Merosch)
 • 13.40 – 15.00 - Voorstelronde
 • 15.05 – 15.20 - Hoe kom je tot een concreet plan van aanpak voor de ontwikkeling van de TVW?
  door Wietske van Hoof (Gemeente Maassluis) & Menno Schokker (Merosch)

Pauze

 • 15.30 – 15.50 - Ervaringen participatie en communicatie voor de warmtetransitie
  door Martin van Briemen (BRUIS Advies)
 • 15.50 – 16.10 - Spreker extern - Heeft u een casus die u graag wil bespreken?
 • 16.10 – 16.30 - Uitloop / Korte afsluiting Merosch

(* onder voorbehoud van eventuele wijzigingen)

Locatie: via Microsoft Teams

Deze Merosch Open Source wordt digitaal georganiseerd. Via Microsoft Teams kunt u deelnemen. U krijgt t.z.t. de juiste informatie en de link naar de digitale bijeenkomst.

Doelgroep

Gemeenten en woningcorporaties
(Bij overboeking van de middagen, krijgt deze doelgroep voorrang).

Kosten en aanmelden

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht. Daarnaast gaan wij ervan uit dat u zich minimaal een week van tevoren afmeldt als u toch verhinderd bent.
(Als dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt een no show fee van €50,- in rekening te brengen)

Bevestiging

Zodra het minimum van 10 deelnemers zich heeft ingeschreven, ontvangt u een bevestiging.
(Het maximum aantal deelnemers is 15 personen).

Uiterlijk een week voor de sessie ontvangt u het programma en een overzicht van de deelnemers.

Doel Merosch Open Source

Merosch Open Source heeft tot doel kennis over het verduurzamen van de gebouwde omgeving beter, goedkoper en sneller toegankelijker te maken. Dit doen wij door voor gerichte doelgroepen rondom één specifiek onderwerp een Open Source sessie te organiseren.

Presentaties

Events