Projecten

Transitievisie Warmte gemeente Maassluis

Voor gemeente Maassluis is Merosch samen met BRUIS Advies geselecteerd om tot de Transitievisie Warmte te komen.
vangaslos
Onderwerpen
energie, warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Maassluis
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente Maassluis, BRUIS Advies

Voor gemeente Maassluis is Merosch samen met BRUIS Advies geselecteerd om tot de Transitievisie Warmte (TVW) te komen. Merosch overziet het gehele proces. Van de eerste verkenning, via participatiebijeenkomsten, tot en met de presentatie van de TVW aan de gemeenteraad.

Plan van aanpak

Zo stelt Merosch, in nauwe samenwerking met de gemeente, netbeheerder, woningcorporatie en BRUIS Advies, het plan van aanpak op om te komen tot de TVW. Onderdeel hiervan is een communicatie- en participatieplan. Hierna zal Merosch het benodigde onderzoek uitvoeren om tot een realistisch, praktische en gedragen TVW te komen en het communicatie en participatieproces inhoud te geven.

De verwachting is dat de TVW in het voorjaar van 2021 afgerond is. Op basis van de TVW hebben de gemeente Maasluis en andere stakeholders:

  • Zicht op de omvang en aanpak van de warmtetransitie-opgave tot 2040
  • Een beeld van mogelijke warmtealternatieven en (gebieds)projecten tot 2030
  • Enkele concrete (gebieds)projecten gedefinieerd waar direct gestart kan worden aan de warmtetransitie
Projectenoverzicht