Actueel & kennis

7 redenen waarom we ermee stoppen

blog 12 januari 2022 Ronald Schilt

Vanaf januari 2022 nemen we alleen opdrachten aan waarbij de minimale ambitie energieneutraliteit is.

Begin 2017 gaven we aan dat we geen nieuwbouwprojecten meer deden waar aardgas het uitgangspunt was. Sinds 1 juli 2018 is dat gelukkig ook bij wet geregeld. We maken een volgende stap: vanaf januari 2022 nemen we alleen opdrachten aan waarbij de minimale ambitie energieneutraliteit is. Hieronder de toelichting.

De 7 redenen:

  1. De klimaatverandering wordt steeds zichtbaarder. In de bouwkolom gebeurt al veel, maar we zien dat er meer kan.
  2. Meer dan 90% van onze nieuwbouwprojecten zijn inmiddels minimaal energieneutraal. In die zin formaliseren we de staande praktijk. Door gedegen argumentatie en afstemming met opdrachtgever en betrokken partijen, blijkt keer op keer dat energieneutraliteit haalbaar is.
  3. Technisch is het met beproefde technieken zeer goed mogelijk een gebouw/complex energieneutraal (BENG 3> 100%) of zelfs energieleverend te maken. Ook hoge appartementsgebouwen zijn energieneutraal te realiseren.
  4. Financieel zijn energieneutrale gebouwen haalbaar en rendabel. De businesscase wordt in sommige gevallen alleen lastig bij gebouwen met meer dan 6 bouwlagen maar het kan wel, zelfs bij gebouwen hoger dan 100 meter.
  5. Daar waar men daken/gevels ook wil inzetten voor hoogwaardig groen, is energieneutraliteit complexer. De afweging tussen deze beide duurzame toepassingen vraagt in dat geval om een gewogen integrale afweging om het beschikbare dak/gevel maximaal te benutten.
  6. Als Merosch willen we koers zetten naar morgen. Onze focus ligt op het ontwikkelen en inzetten van nieuwe kennis die nodig is voor de toekomst om daarmee een duurzame samenleving zo goed en zo snel mogelijk te realiseren.
  7. We doen het samen met onze opdrachtgevers. Aan ons de taak en verantwoordelijkheid om met kennis van techniek, financiën, ontwerp- en bouwprocessen de claim van haalbaarheid te onderbouwen.

Volgende stap: alleen nog volledig circulair/biobased, biodivers en klimaatadaptieve projecten

Het is onze overtuiging dat we met het oog op een gezonde, veilige en duurzame toekomst uitsluitend projecten doen waarbij energieneutraliteit het uitgangspunt is. Om tot een goed integraal duurzaam project te komen, staat niet alleen energie, maar onder andere ook circulariteit/biobased, biodiversiteit en klimaatadaptatie op de agenda! Het volgende onderwerp waar we mee willen stoppen zijn dan ook gebouwen en wijken die niet volledig circulair/biobased, biodivers en klimaatadaptief zijn. Daar werken we hard aan en hebben we al veel ervaring mee: stap voor stap vooruit!

Namens het team van Merosch

Tot een nadere toelichting over de aanscherping van ons nieuwe beleid zijn we uiteraard bereid.

Actueel & kennis