Projecten

Integrale duurzaamheid 't Suyt Waddinxveen

In de gemeente Waddinxveen is de ambitie om 150 duurzame nieuwbouwwoningen te realiseren: 't Suyt. Merosch onderzocht welke duurzaamheidsambities mogelijk zijn en wat daarvan de consequenties zijn.

Gemeente Waddinxveen
circulair 100neutral vangaslos
Onderwerpen
intergrale-duurzaamheidsopgave, circulariteit, gezondheid, energie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Waddinxveen
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente Waddinxveen

Duurzame energie

Merosch heeft onderzocht welke duurzame energie voor deze wijk het beste ingezet kan worden. Omdat het een beperkte schaal heeft, met relatieve lage bouwdichtheid, zal een centraal warmtenet waarschijnlijk niet financieel rendabel toepasbaar zijn. Daarbij komt dat in de buurt op korte termijn geen (duurzame) restwarmtebronnen zijn. Hieruit volgt dat de toepassing van een zogenaamd 'all-ellectric'-net voor de hand ligt.

Integrale duurzaamheid

Naast het thema energie heeft Merosch aanbevolen 4 andere thema's te hanteren voor de aanbesteding:

  1. Mobiliteit
  2. Natuurinclusief
  3. Circulariteit
  4. Klimaatadaptatie

Per thema zijn mogelijke ambities en maatregelen uiteengezet. De komende tijd stelt Merosch samen met de gemeente de kernthema's op het gebied van duurzaamheid vast. Deze ambities worden doorvertaald naar een duurzaamheidsparagraaf die als onderdeel van de aanbestedingsstukken kan worden meegenomen.

Projectenoverzicht