Projecten

Handreiking Klimaatneutraal en Circulair Inkopen voor Metropoolregio Amsterdam

Merosch geeft invulling aan de Handreiking Klimaatneutraal en Circulair Inkopen voor inkooppakket renovatie van scholen.

Beeld: mraduurzaam.nl
circulair
Onderwerpen
circulariteit
Diensten
onderzoeken
Plaats
Amsterdam e.o.
Sector
scholen
Omvang
gebouw
Betrokken partijen
Metropool Regio Amsterdam (MRA)

Op 18 oktober 2018 is tijdens de Metropoolregio Amsterdam (MRA) Duurzaamheidstop de ambitie vastgesteld om 10% circulair in te kopen in 2022, 50% in 2025 en 100% in 2030. In juni 2019 is in opdracht van de MRA een Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap opgesteld.

Handreikingen inkooppakketten

Om concreter invulling te geven aan de ambitie en de Roadmap, is in 2020 gestart met het maken van Handreikingen voor inkooppakketten zoals Kantoorinrichting, Asfalt en Beton. Voor 2021 is besloten voor 3 inkooppakketten met handreikingen op te laten stellen. Merosch geeft invulling aan de Handreiking Klimaatneutraal en Circulair Inkopen voor inkooppakket renovatie van scholen.
Deze handreiking is geschreven voor gemeenten, schoolbesturen en belanghebbenden die een koploperspositie hebben of willen innemen op het gebied van circulair bouwen en renoveren. En daarmee circulaire koplopers uit de markt willen aantrekken tijdens het inkoopproces voor renovatieprojecten van scholen.

Doel Handreiking

Het doel van de Handreiking is met name om voor deze koplopers informatie en handvatten te bieden over:

  • aandachtspunten voor het doorlopen van een aanbestedingstraject
  • inhoudelijke achtergrondinformatie over (circulaire) mogelijkheden binnen het inkooppakket
  • mogelijke eisen en criteria voor in de uitvraag, die de markt uitdagen om volgende stappen te zetten

Zodra de Handreiking Klimaatneutraal en Circulair Inkopen voor inkooppakket renovatie van scholen gereed is wordt deze gepubliceerd op de website van de MRA.

Projectenoverzicht