Team

Pim Munters

Junior adviseur - onderzoek

Pim Munters heeft Complex Systems Engineering aan de TU Delft gestudeerd. Daarin richtte hij zich op de transities van systemen die zowel technisch als maatschappelijk complex zijn. Hierin specialiseerde hij zich in de energiesector en de transitie naar een duurzaam energiesysteem.

Bij Merosch richt Pim zich op integrale duurzaamheid in het team onderzoek. Hij vormt visies voor de inrichting van een gezonde en prettige plek om te wonen/werken met minimale belasting van het milieu. Daarnaast is Pim expert Netcongestiebestendig bouwen.

Hij helpt gemeenten, provincies en projectontwikkelaars om naar oplossingen te zoeken voor het vollopende elektriciteitsnet. Hoe kunnen we alsnog bouwen, terwijl de netbeheerder alle seinen op rood zet? Hoewel het niet makkelijk is, zijn er altijd mogelijk. Kijk bijvoorbeeld eens naar de netcongestie beslisboom die Pim heeft opgesteld.

Neem contact op:

Team

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers