Events

Let op! Dit evenement is al geweest.

Webinar – De zonnige kant van parkeren

event 6 sep 2021 RVO, CE Delft en Merosch

Beschikbare data

Datum
6 september 2021
Tijd
14.00-15.00
Locatie
Online

Nederland zit midden in een energietransitie. De grootschalige opwek van duurzame elektriciteit vraagt om ruimte en inpassing in het landschap. Juist die ruimte in Nederland is schaars. Dubbel ruimtegebruik wordt daarom steeds belangrijker bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en projecten. Het opwekken van zonnestroom boven parkeerruimtes is een slimme manier van meervoudig ruimtegebruik dat kan bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsambities. Solar carports komen alleen nog niet veel in Nederland voor.

Onderzoek: kansen voor zon-PV boven parkeerruimtes

In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben CE Delft en Merosch in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn voor solar carports in Nederland. Het rapport “De zonnige kant van parkeren” biedt een overzicht van gerealiseerde praktijkvoorbeelden. Daarnaast geeft het per RES-regio inzicht in de potentie voor zonne-energie boven parkeerruimtes. Ook behandelt het de huidige (internationale) marktontwikkelingen, de businesscase en de kansen & knelpunten betreffende “PV-parkeren”. RVO, CE Delft en Merosch organiseren een Webinar over het recent gepubliceerde rapport “De zonnige kant van parkeren”.

Inhoud Webinar

Het Webinar omvat:

  • Een presentatie over het onderzoek en het rapport
  • Ruimte voor inhoudelijke discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen

Streamingsdienst

Via Microsoft Teams (het webinar wordt opgenomen).

Doelgroep

Het webinar is met name interessant voor eigenaren van parkeerruimtes, initiatiefnemers van zonnestroomprojecten en medewerkers bij lokale overheden & RES-regio’s. Overige geïnteresseerden zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Aanmelden en kosten

Deelname aan het webinar is gratis. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier. Een paar dagen voor het webinar krijgt u de uitnodiging om deel te nemen toegestuurd.

U kunt via onderstaande video het webinar terugkijken

Rapport - De zonnige kant van parkeren

Events