Events

Let op! Dit evenement is al geweest.

Do's en don'ts optimalisatie van WKO-systemen

event 21 jan 2022 Wilmer Roest (VHGM)

Beschikbare data

Datum
21 januari 2022
Tijd
16.30-17.30
Locatie
Digitaal

Deze middag gaat Wilmer Roest van VHGM in op de do's en don'ts van optimalisatie van WKO-systemen.

Over Wilmer Roest

Wilmer Roest is werkzaam bij VHGM sinds eind 2017 en begonnen met het monitoren, beheren en optimaliseren van open bodemenergiesystemen. Van daaruit heeft de ontwikkeling zich vertakt naar zowel ontwerpwerkzaamheden als advieswerk op het gebied van grondwateranalyses en juridische trajecten. Met een achtergrond in de aardwetenschappen is de interesse voor bodemenergiesystemen letterlijk vanuit de grond af aan opgebouwd. Inmiddels strekt de kennis zich nu uit over vrijwel alle aspecten van het multidisciplinaire veld van bodemenergie.

Over VHGM

Door het gebruik van innovatieve technieken, een pragmatische en slagvaardige aanpak en een hoog kwaliteitsniveau streeft VHGM ernaar om met haar kennis over de bodem de samenleving in staat te stellen de bodem duurzaam te gebruiken. Om ongewenste effecten van de klimaatsverandering tegen te gaan is een radicale verandering nodig in denkwijze en mentaliteit. De missie van VHGM is om deel uit te maken van deze verandering en het behoud van een prettig leefklimaat.

Inhoud

Een optimaal draaiend bodemenergiesysteem kenmerkt zich door hoge rendementen. Maar wat is rendement en wat is optimaal functioneren? Is dat efficiënt gebruik van de ondergrond? Zijn dat besparingen op elektrische energie? Of is het misschien over de schutting kijken naar de buren en komen tot oplossingen buiten het eigen perceel?

Het bovenstaande is een greep uit de vragen die zich voordoen bij optimalisaties van WKO-systemen. Door het stellen van de juiste vragen op de juiste momenten proberen we zo goed mogelijk een schakel te vormen tussen de wens van onze opdrachtgevers en de werkelijkheid. Tijdens het kenniscafé zal er ingegaan worden op wat optimalisatie van een WKO-systeem in kan houden, vergezeld van praktijkvoorbeelden.

U bent (digitaal) van harte welkom

Merosch Kenniscafé is een interne kennisdelingssessie van Merosch waarbij we het erg waardevol vinden als onze relaties actief deelnemen. Er is ruimte voor (maximaal) 5 externe geïnteresseerden. Mocht u dit dus een interessant onderwerp vinden, dan kunt u zich voor dit Merosch Kenniscafé inschrijven.

Doelgroep

De doelgroepen voor de Merosch Kenniscafés zijn onze directe en indirecte opdrachtgevers zoals: projectontwikkelaars, gemeenten, woningcorporaties, bouwmanagementbureaus, architecten enzovoort*.

*Bij overboeking van het Kenniscafé krijgen personen uit de primaire doelgroep de voorkeur.

Aanmelden en kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel wordt er een actieve bijdrage verwacht.

Daarnaast gaan wij ervan uit dat u zich minimaal een week van tevoren afmeldt als u toch verhinderd bent. U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldingsformulier:

Adres

Digitaal via Teams of op locatie. Als het weer mogelijk is, zal dit kenniscafé weer plaatsvinden op locatie in Bodegraven. Het adres is: Eendrachtsweg 3, 2411 LV Bodegraven.

Doel Merosch Kenniscafé

Merosch Kenniscafé heeft tot doel kennis over het verduurzamen van de gebouwde omgeving beter, goedkoper en sneller toegankelijker te maken.

Events