Actueel & kennis

WARMTETRANSITIE ZKT BABYBOOMER (M/V)

blog 19 januari 2022 Mélanie Hooftman

Als maatschappij moeten we wijk voor wijk, deur voor deur, nu echt vaart gaan maken met de warmtetransitie. Gemeentes zetten vooral in op het spoor wijkgebonden collectieve warmteoplossingen, geregisseerd vanuit de gemeente zelf. Voor buurten met een hoge bouwdichtheid is dit spoor geschikt, maar dikwijls een stroperig proces. Het tweede spoor, de buurtinitiatieven, een participatieproces met geactiveerde burgers die zelf aan de slag willen met hun woning, is voor de overheid lastiger te sturen. Niettemin is “voor bewoners door bewoners” een bewezen succesvolle aanpak voor het vergroten van draagvlak voor de warmtetransitie (zoals in Barsbeek, Stromenbuurt en Lelystad).

U heeft de slagkracht

Wie is dan die geactiveerde burger? De jeugd schreeuwt van de daken dat het zich zorgen maakt over het klimaat en hun toekomst (terecht). De millennials maken er graag werk van, maar zijn te druk met het zoeken van een betaalbare woning. De werkende generatie probeert de transitie binnen organisaties te versnellen, maar worstelt sinds corona met de work life balance. Laat het nou de vitale “boomer” zijn die dankzij ruime levenservaring, een eigen woning, een flinke dosis eigenzinnigheid én voldoende financiële middelen de slagkracht heeft om het verschil te maken. Ja, ze worden regelmatig verguisd als (mede-)veroorzaker van het klimaatprobleem, maar zijn ze niet juist een cruciaal onderdeel van de oplossing?

Betrek uw buren

De (geo)politieke ontwikkelingen en stijgende gasprijzen maken dat de businesscase voor duurzame warmteoplossingen in uw woning met de dag aantrekkelijker wordt. Als u samen optrekt met uw buren kunt u, vaak met korting en/of subsidie, aan de slag met het isoleren van de woningen en collectief inkopen van bijvoorbeeld warmtepompen. Bent u de massa al ver vooruit? Nodig dan vooral uw buren eens uit om kennis te nemen van het hoge comfort en de lage energierekening als gevolg van het uitzwaaien van de oude cv-ketel.

Deel uw positieve ervaringen

De rompslomp die de installatie van een aardgasvrije warmtevoorziening met zich meebrengt valt oprecht mee, zeker als de cv-ketel toch al einde levensduur is. Het effect dat er mee wordt bereikt is echter groot: de woning is toekomstbestendig en de CO2-footprint zal snel met een factor 0,5 worden verlaagd (bij afname van groene stroom, wattisduurzaam.nl). Maar het delen van uw enthousiasme en positieve ervaringen met uw omgeving heeft nog veruit het grootste effect want een (duurzame) olievlek verspreidt zich snel.

Uiteraard is uw doelgroep niet representatief voor onze hele maatschappij, we moeten immers allemaal mee in de warmtetransitie, maar op deze manier doen we wel snel een stap vooruit. Dus zet vooral uw enthousiasme en ervaring in en neem ons graag mee op sleeptouw.

Uw gemeente of Merosch denkt graag mee

Interesse? Neem binnen uw gemeente contact op met de afdeling warmtetransitie/duurzaamheid of met ons, vanuit Merosch denken we graag met u mee over een geschikte aanpak voor uw wijk.

Foto beeld: Kiwihug Unsplash

Actueel & kennis