Actueel & kennis

Vormgeven aan circulaire gebouwinstallaties

Publicatie 22 augustus 2019 Nordin Oudshoorn

De bouwbranche is zoekende naar wegen om circulair te denken en te handelen. Gebouwinstallaties zijn hierbij nog het meest onderbelicht. Om circulair denken en handelen te kunnen realiseren, is er door Nordin Oudshoorn middels een afstudeeronderzoek een ontwerp-toolbox ontwikkeld. De vraag die daarbij opkomt is: ‘Op welke wijze kan een ontwerp-toolbox voor circulaire gebouwinstallaties bijdragen aan de kennis en bewustwording van ontwerpuitgangspunten en bijbehorende maatregelen om tot zo circulair mogelijke gebouwinstallaties te komen?’ Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is literatuuronderzoek uitgevoerd, aangevuld met interviews en input van een bezochte stand op Building Holland.

Download het hele artikel via onderstaande knop.

Actueel & kennis