Actueel & kennis

Duurzame scholen Schothorst Amersfoort

Nieuws 16 juli 2020 Bart Advokaat

Merosch is als duurzame installatieadviseur betrokken bij de scholen van morgen in Amersfoort.

Op vrijdag 10 juli was de formele en feestelijke start van het nieuwbouwproject Scholen in Schothorst, waarbij de contracten met de aannemer en architect werden ondertekend. Merosch is betrokken als duurzame installatieadviseur bij dit project.

Integraal huisvestingsplan (IHP)

De basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amersfoort zijn gemiddeld meer dan 40 jaar oud. Dit betekent dat de gebouwen toe zijn aan renovatie of vervangende nieuwbouw. Hiervoor heeft de gemeenteraad van Amersfoort ingestemd met het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Unieke samenwerking 4 schoolbesturen

In de komende periode werken we namens 4 Amersfoortse schoolbesturen aan de ontwikkeling van vervangende nieuwbouw voor 7 basisscholen in de wijk Schothorst. Door de unieke samenwerking tussen de schoolbesturen kan er gebruik gemaakt worden van elkaars leegstaande gebouwen als tijdelijke huisvesting. In de nieuwe situatie krijgen de scholen vanuit een uniform basisgebouw ieder hun eigen unieke uitstraling.

Rol Merosch

Merosch heeft als rol om de duurzaamheid en installaties te controleren en te bewaken tijdens het hele traject van ontwerp tot realisatie en oplevering/monitoring. Hiervoor hebben we aan de voorkant een Technisch Programma van Eisen opgesteld waarin prestatie eisen zijn opgenomen op het gebied van klimaat (gezondheid), energie, duurzaamheid en installaties.

Actueel & kennis