Actueel & kennis

Cobouw Opinie | 'Parijs' halen we alleen met volledig biobased bouwen

Publicatie 26 september 2022 Nordin Oudshoorn

Onze Nordin schreef een opinie voor Cobouw ‘Parijs’ halen we alleen met volledig biobased bouwen.

De bouw heeft over het algemeen een te hoge CO2-uitstoot. DGBC (Dutch Green Building Council) heeft in het rekenprotocol voor materiaalgebonden emissies de grenswaarden berekend van de maximale materiaalgebonden CO2-uitstoot om binnen ‘Parijs’ te blijven. De kaders van wat we als bouw nog kunnen uitstoten bij onze projecten is daarmee bekend. Maar hoe verhoudt zich dat tot de huidige bouwpraktijk? Daarin blijken we veel rigoureuzer een omslag te moeten maken om binnen de grenzen te blijven.

Actueel & kennis