Projecten

Woonstichting De Key: van warmtetransitiestrategie naar toepassing in de praktijk

Merosch heeft de Amsterdamse woonstichting De Key ondersteunt bij het opstellen van een energietransitiestrategie.

vangaslos
Onderwerpen
energie, warmtetransitie, strategisch-vastgoedbeheer
Diensten
onderzoeken
Plaats
Amsterdam
Sector
woningcorporaties
Omvang
gebied, gebouw
Betrokken partijen
Woonstichting De Key, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), bewonerscommissie Hart van de K-buurt

De Amsterdamse Woonstichting De Key is bezig met het ontwikkelen van een energietransitiestrategie. Het doel is om in 2050 een aardgasloze en bijna CO2-neutrale woningvoorraad te hebben. Merosch heeft De Key hierbij ondersteund.

Verduurzamingsplan

Aan de hand van meerdere workshops is, in nauwe samenspraak met medewerkers, een verduurzamingsplan opgesteld. Hierin zijn per woningcategorie randvoorwaarden gedefinieerd die als vertrekpunt dienen voor de energietransitie.
Daarnaast is een afwegingskader opgesteld. Hier kan per project op gelijke wijze de voorkeursoplossing van de aardgasvrije warmtevoorziening en bijbehorende exploitatiewijze worden afgewogen.

Concrete maatregelen en consequenties

Tenslotte is voor enkele projecten de vertaalslag gemaakt van de energietransitie-strategie naar concrete maatregelen en de consequenties die dit met zich meebrengt. In samenwerking met bewoners is voor 4 flats in de K-buurt gekeken naar de consequenties als deze worden aangesloten op het stadsverwarmingsnet. Er is daarin ook een vergelijking gemaakt met een alternatief op basis van een collectieve luchtwarmtepomp.

Projectenoverzicht