Projecten

Mogelijkheden warmtenet 30.000 woningen

Afbeelding: Merosch
vangaslos
Onderwerpen
energie, warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Rotterdam en Capelle a/d IJssel
Sector
gemeenten, woningcorporaties
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente Capelle aan den IJssel, gemeente Rotterdam, Woonstad, Havensteder, Rotterdam Engineering

De gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam hebben de ambitie dat in 2050 alle gebouwen aardgasvrij zijn. Hiertoe wil men in een aantal gebieden beginnen met het aardgasvrij maken van de bestaande woningvoorraad. Eén van de prioritaire gebieden is het gebied Prinsenland-Lage Land en aanliggende wijken zoals te zien op de afbeelding. Woningcorporaties Woonstad en Havensteder hebben samen circa 35% van de woningen in het bezit in het genoemde gebied.

Merosch heeft samen met Rotterdam Engineering voor de gemeenten Capelle aan de IJssel en Rotterdam en Woonstad en Havensteder een technisch-financieel haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd met als doel te ontdekken:

  1. op welke wijze een warmtenet het meest optimaal kan worden gerealiseerd
  2. wat daarvan de technische, ruimtelijke en financiële consequenties zijn
  3. wat vervolgstappen zijn met bijbehorende aandachtspunten in relatie tot een verder aanbestedingsproces

Aanpak

Gedurende circa 5 maanden zijn er:

  • Vastgoed portefeuillegegevens, onderhoudsplannen, GIS-data, visies, beleid en uitgangspunten van de belangrijkste stakeholders uitgewisseld, verzameld, geordend en vastgesteld.
  • Parallel hieraan is er een marktverkenning uitgevoerd om de kijk van de markt op deze opgave helder te krijgen.
  • Hierna is er een technisch schetsontwerp van een warmtenet voor het gebied opgesteld inclusief kostenraming.
  • Vervolgens is er een businesscase doorgerekend van de exploitatie van dit warmtenet.
  • Tot slot is er geanalyseerd hoe het warmtenet het beste uitgerold kan worden.

Resultaat

Dit was een substantieel onderzoek met vele interessante resultaten en leerpunten. Resultaten van het onderzoek zijn echter (nog) niet publiekelijk beschikbaar. Neem contact op bij interesse.

Projectenoverzicht