Projecten

Transformatie voormalige productielocatie waterbedrijf Vitens

Op de voormalige productielocatie van waterbedrijf Vitens in Soest worden bestaande gebouwen getransformeerd tot woningen, aangevuld met 1 nieuwbouwwoning. De cultuurhistorische waarde van deze locatie blijft bewaard.

Reinwaterkelder
Plan Casa Acqua
Reinwaterkelder
Het pompgebouw
Het filtergebouw
Bedrijfswoning
circulair vangaslos
Onderwerpen
energie, circulariteit
Diensten
ontwerpen
Plaats
Soest
Sector
projectontwikkelaars
Omvang
gebied, gebouw
Betrokken partijen
DODUVA, Bouwbedrijf van den Hengel, Reijerse BV Loodgieters- en verwarmingsbedrijf

Op de voormalige productielocatie van waterbedrijf Vitens in Soest verrijst Casa Acqua. Een kleinschalig project in een groene setting. Waar oude gebouwen transformeren tot 5 woningen aangevuld met 1 nieuwbouwwoning. Allen met een gemene deler: zeer duurzaam, bijzonder en in het groen.

Duurzaam verwarmen en koelen

Merosch heeft onderzocht of de bestaande waterreservoirs van de reinwaterkelder kunnen worden hergebruikt. In combinatie met PVT-panelen als buffer voor warmte en koude. Op andere locaties is al eerder een soortgelijk systemen gerealiseerd, maar werd in de loop van tijd de waterkwaliteit onvoldoende wat voor o.a. stankoverlast zorgde. Een hoogwaardig filtersysteem had theoretisch voor voldoende kwaliteit kunnen zorgen. Grote complexiteit en hoge investeringskosten maakt dit niet haalbaar.

Een andere oplossing is het realiseren van meer waterverversing. Maar dit zorgt voor te veel warmte- en koudeverlies, waardoor het water niet meer als warmte- en koudeopslag kan worden ingezet. Daarbovenop zijn hoge investeringskosten voor het isolatiemateriaal in de kelder met een Rc-waarde = 10,0 m2K/W nodig.

Er is besloten geen risico te nemen wat betreft de waterkwaliteit en alle woningen te voorzien van een warmtepomp met bodemwarmtewisselaars en PV-panelen. Bij deze oplossing wordt warmte in de zomer in de bodem opgeslagen. In de winter wordt de warmte weer aan de bodem onttrokken en gebruikt voor ruimteverwarming. Ook een duurzame warmte-oplossing. De Reinwaterkelder krijgt in de toekomst waarschijnlijk een functie als kantoor of atelier.

Projectenoverzicht