Projecten

Natuurinclusief bouwen Vliegbasis Soesterberg

Merosch onderzocht de mogelijke energieprestaties in combinatie met natuurinclusief bouwen voor 2 wijken bij Vliegbasis Soesterberg.

Gemeente Soest
100neutral
Onderwerpen
energie, intergrale-duurzaamheidsopgave, klimaatadaptatie-biodiversiteit
Diensten
onderzoeken, detacheren
Plaats
Soesterberg
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Soest

De provincie Utrecht heeft hoge ambities op het terrein van duurzaamheid en de energietransitie. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van 2 woningbouwlocaties nabij Vliegbasis Soesterberg. De provincie wil nagaan welke energieambities voor de woningbouw technisch haalbaar en realistisch zijn. De provincie Utrecht heeft Merosch gevraagd om hierover inzicht te creëren voor de 2 woonwijken: Vliegbasis Soesterberg en Sortie16.

Natuurinclusief bouwen

Op basis van een omgevingsanalyse en locatiebezoek zijn kansrijke energieconcepten uitgewerkt, gevisualiseerd en gekwantificeerd. Vervolgens zijn mogelijke energieambities per type conceptwoning bepaald. Daarbij is rekening gehouden met dat de woningen deels in het bos komen te liggen en natuurinclusief bouwen in deze woonwijken centraal staat. De resultaten zijn gepresenteerd aan de betreffende stakeholders van zowel de gemeente Zeist, de gemeente Soest en de provincie Utrecht.

We waarderen met name het meedenken, de betrokkenheid en flexibiliteit. Het eindresultaat is goed bruikbaar in het verdere proces, aldus Annet van Biezen en Vincent van Esch (Provincie Utrecht).

Projectenoverzicht