Projecten

Onderzoek aquathermie Sloterplas

Aansluitend bij landelijk beleid heeft de gemeente Amsterdam als doel om aardgasvrij te worden. In dit kader worden kansen gezien voor duurzame warmte (en koude) vanuit de Sloterplas voor de omliggende wijken en buurten als alternatief voor aardgas.

vangaslos
Onderwerpen
warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Amsterdam
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente Amsterdam, Paul Hospers, VHGM, Vattenfall, Waternet

Duurzame warmte en koude (aquathermie) Sloterplas

Aan Merosch is gevraagd om een technisch en financieel haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Er wordt gekeken naar de inzet van duurzame warmte en koude (aquathermie) uit de nabijgelegen Sloterplas. Dit kan voor bestaande- of nieuwbouwwoningen. Er worden 3 casussen omschreven met de Sloterplas als:

  1. Aanvullende duurzame warmtebron voor het bestaande stadsverwarmingsnet Vattenfall
  2. Duurzame warmte (koude) bron voor het aardgasvrij maken van de bestaande woningen
  3. Duurzame warmte (koude) bron voor de nieuwbouw Centrum Nieuw West

Onderzoekspunten:

De volgende punten worden in het onderzoek meegenomen:

  • Het ontwerp van het systeem
  • Het bepalen van de randvoorwaarden en de potentie voor de vraagzijde
  • Het opstellen van businesscases en bepaling van de financiële haalbaarheid
  • Het bepalen van de technische haalbaarheid/potentie van aquathermie (VHGM)
Projectenoverzicht