Projecten

Innovatieve en circulaire wijk Lincolnpark

In het zuiden van Hoofddorp ontwikkelt de gemeente Haarlemmermeer samen met marktpartijen en bewoners een bijzondere wijk: Lincolnpark. Duurzaamheid, circulariteit en innovatie staan hierbij voorop. Merosch is betrokken als duurzaamheidsadviseur.

Studioninedots
circulair vangaslos 100neutral
Onderwerpen
intergrale-duurzaamheidsopgave, circulariteit
Diensten
ontwerpen, onderzoeken
Plaats
Hoofddorp
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Gemeente Haarlemmermeer, Studioninedots, Karres en Brands

De nieuwe wijk ligt tussen de Hoofdvaart, het bedrijventerrein De President en de Bennebroekerweg. Hier worden ongeveer 800 woningen gebouwd, maar ook een wijkcentrum, winkels en andere voorzieningen en een school voor voortgezet onderwijs met een sporthal. De gemeente gaat na of er meer woningen in het gebied passen. In de openbare buitenruimte komen speelplekken, groen en water. Eerder zijn al 225 sociale huurwoningen van Eigen Haard opgeleverd. Lincolnpark is onderdeel van De Parken.

Rol Merosch

Merosch is betrokken als duurzaamheidsadviseur. We vertalen de duurzame doelstellingen naar concrete maatregelen. Voor het stedenbouwkundig plan en het gebiedsontwikkelingsproces. Dit doen we voor: circulariteit, energie, mobiliteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Vriendelijk

"Lincolnpark is een hele interessante ontwikkeling", zegt wethouder woningbouw Jurgen Nobel. “Het is bijzonder dat dit met marktpartijen en ook met (toekomstige) bewoners wordt ontwikkeld. Hier woon of werk je niet alleen, maar woon je in een community. Bewoners gaan meerdere voorzieningen samen delen zoals gemeenschappelijk groen en deelauto’s.”

Verschillende type woningen

Er komen woningen voor verschillende doelgroepen. “Toekomstige bewoners krijgen in Lincolnpark de mogelijkheid om gezamenlijk woningbouwprojecten te starten wat de onderlinge verbondenheid versterkt. Ook komen er senioren- of zorgwoningen. Het wordt een wijk waar verschillende type woningen worden gebouwd, voor jong en oud, alleenstaand en gezin, van alles wat”, aldus wethouder Jurgen Nobel.

Flexibel

Het project wordt voor de gemeente een pilot voor een duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling. Daarbij wordt niet alleen naar bijvoorbeeld energie gekeken, maar ook naar circulaire materialen, klimaatadaptieve inrichting, biodiversiteit, sociale aspecten en flexibele gebouwen. Die zijn in principe geschikt te maken voor meerdere functies. Zonder ingrijpende verbouwingen kunnen ze anders worden ingedeeld en gebruikt.

Projectenoverzicht