Projecten

Energietransitie in monumentale binnenstad Amsterdam

De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid nemen in de huidige energietransitie. Het Universiteitskwartier in de binnenstad, met veel monumentale gebouwen, is hierbij een belangrijk gebied dat extra aandacht nodig heeft.

Foto: Het Klikt Fotografie
Onderwerpen
warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Amsterdam
Sector
scholen
Omvang
gebouw
Betrokken partijen
Universiteit van Amsterdam, gemeente Amsterdam

Aansluiten bij Transitievisie Warmte

De UvA wil zo goed mogelijk aansluiten bij en invloed hebben op de Transitievisie Warmte van de gemeente Amsterdam. Op deze manier kan dit doorvertaald worden naar concrete nieuwbouw- en renovatieprojecten. Het is een complexe en uitdagende opgave omdat:

  • het de binnenstad van Amsterdam is met monumentale gebouwen
  • en er naast de UvA meerdere partijen en grondeigenaren betrokken zijn

Adviesraad: Merosch als extern lid

De mooie duurzame ambities die de UvA heeft, moeten worden vertaald naar de praktijk. Om deze reden heeft de UvA een adviesraad in het leven geroepen, waarvan Merosch een van de drie leden is. Deze raad zal de UvA op strategisch en tactisch niveau adviseren. Dit zal niet alleen voor de keuze rondom de juiste duurzame technische concepten zijn, maar ook voor het organiseren van draagvlak. Denk daarbij aan het meenemen van stake- en shareholders binnen en buiten het gebied.

Projectenoverzicht