Projecten

Energie-uitwisseling Museumplein

Door Merosch is in een inventarisatiestudie onderzocht wat het potentiële warmte- of koude-overschot is.

Beeld: Siebe Swart
vangaslos
Onderwerpen
energie, warmtetransitie
Diensten
onderzoeken
Plaats
Amsterdam
Sector
gemeenten
Omvang
gebied
Betrokken partijen
Van Gogh Museum, Stedelijk Museum, Concertgebouw, Albert Heijn, Q-park, Alliander DGO

Aan het Museumplein bevinden zich meerdere gebouwen waaronder: het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum, het Concertgebouw, een Q-Park en een ondergrondse Albert Heijn. Allemaal met een substantiële energievraag en verschillende operationele WKO-installaties. De partijen hebben allen in een bepaalde mate een warmte- en/of koude-overschot. In dat kader is er in 2015 een initiatief ontstaan waarbij verschillende organisaties wilden kijken of de energievoorziening verduurzaamd kan worden door o.a. het koppelen van WKO-systemen en onderlinge uitwisseling van energie.

Warmte- of koude-overschot prominente gebouwen

Door Merosch is door een inventarisatiestudie onderzocht wat het potentiële warmte- of koude-overschot is van:

 • Waterleiding van Waternet
 • Van Gogh Museum
 • Stedelijk Museum
 • Concertgebouw
 • Rijksmuseum
 • Albert Heijn
 • Zuiderbad
 • Q-park

Aan de hand daarvan is gekeken of er mogelijke perspectiefvolle koppelingen zijn.

Kansrijke scenario’s

Uit deze studie is gebleken dat er een aantal kansrijke scenario’s zijn, waaronder een koppeling tussen het Concertgebouw, het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum, Albert Heijn en Q-Park.

Haalbaarheid

Vervolgens is door Merosch een verdiepingsstudie gedaan. De haalbaarheid van deze koppeling is nader onderzocht. In de verdiepingsstudie is:

 • de financiële rentabiliteit bepaald
 • de mogelijke exploitatievorm uitgewerkt
 • de koppeling ruimtelijk en technisch uitgewerkt op voorontwerpniveau

Op basis van dit onderzoek moet het management van de betrokken partijen in staat zijn een weloverwogen keuze te maken t.a.v. de realisatie van het project.

Projectenoverzicht